Insecten

insecten/ongedierte

Hieronder een overzicht over de diverse soorten insecten, de meest voorkomende zoals: kakkerlakken, wespen, mieren, vliegen, vlooien en zilvervisjes. Uitleg over de schade die ze veroorzaken het voorkomen ervan en het bestrijden van dit ongedierte.

Insecten/ongedierte:

Kakkerlakken

 

Amerikaanse kakkerlak

amerikaanse kakkerlak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiterlijk
o Volwassen dier is glanzend roodbruin, met lichtgele plekken op vleugels en schild.
o De lengte varieert van 2,5 tot 4,5 cm ( antennes niet meegerekend).
o De vleugels bij de mannetjes steken bij het achterlijf uit en bij de vrouwtjes bedekken ze het gehele achterlijf.
o Het eipakket heeft een zwartbruine kleur en bevat ongeveer 15 eitjes.
o De larve heeft een lichtere kleur als het volwassen dier maar heeft
nog geen vleugels.

Ontwikkeling
o Volwassen wijfjes produceren gemiddeld 18 tot 62 eipakketjes tijdens hun leven.
o Duur van het eistadium is rond de 8 weken.
o De duur van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 1 jaar.
o De levensduur van een volwassen dier is 1,5 tot 2 jaar.

Leefwijze
o Komt voor in donkere, vochtige en warme plaatsen.
o Is lichtschuw en eet bijna alle soorten voedingsmiddelen doet zelfs aan kannibalisme.
o Kan ruim 5 weken zonder voedsel.

Schade
o Bevuilen van voedingsmiddelen en verspreiden van smetstoffen.
o Dragers van mijten en bacteriën.
Wering en preventie
o Levensmiddelen koel bewaren.
o Dichten van naden en kieren.
o Hygiënisch werken geen voedsel meer aan bieden.

Kakkerlakken Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Bruinband kakkerlak

bruinbandkakkerlak

 

 

 

 

 

 

Uiterlijk
o De bruinband kakkerlak lijkt op de duitse kakkerlak maar heeft geen lengtestrepen op het borstschild en heeft langere antennes.
o Mannetje heeft langere vleugels dan het vrouwtje.
o Heeft een lichte dwars streep op borstschild en achterlijf.

Ontwikkeling
o Periode van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 7 tot 9 maanden.
o Vrouwtje produceert ongeveer 15 eitjes per eipakket.
o Volwassen dier wordt tussen 3 en 4 maanden oud.

Leefwijze
o Komt voor op drogere plaatsen als de duitse kakkerlak.
o Is niet licht schuw.
o Zit vaak achter schilderijen, boekenkasten en behang.
o Eet graag zetmeelproducten en stijfsel van behang en boekenlijm.

Schade
o Bevuilen van voedingsmiddelen.
o Dragen en verspreiden van bacteriën en mijten.

Wering/preventie
o Hygiënisch werken en voedselbronnen zo veel mogelijk weg halen.
o Dichten van naden en kieren.

Kakkerlakken Bestrijding
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Duitse kakkerlak

duitse kakkerlak

 

 

 

Uiterlijk
o Volwassen dier lichtbruin. 2 zwarte lengtestrepen op borstschild, 1 tot 1,5 cm lang excl. antennen. Vliegt alleen bij zeer hoge temperatuur.
o Nimf donkerder van kleur, geen vleugels, vervellen tijdens groei 4 tot 8 maal.
o Eipakket 0.8 x 0.3 x 0.2 cm groot; bevat gemiddeld 30 eitjes.

Ontwikkeling
o Onvolledige gedaanteverwisseling.
o Eistadium 12 tot 6 weken, per wijfje gemiddeld 7 eipakketjes.
o Larvale stadium duurt 6 weken, bij lage temperatuur tot ca. 0.5 jaar.
o Duur van ei tot volwassen dier ca. 12 maand bij 30 ºC.
o Maximum leeftijd volwassen dier ca. 6 maanden, in laboratorium tot ca. 1 jaar.

Leefwijze
o De Duitse kakkerlak is lichtschuw en een alleseter (vochtige en verse    voedingswaren).
o Kunnen 10 tot wel 40 dagen zonder voedsel.
o Leeft op donkere, warme, wat vochtige plaatsen, optimale temperatuur is 30 ºC.
o Voorkeurstempertuur 25 ºC tot 32 ºC.

Schade
o Bevuilen voedsel, verslepen smetstoffen (salmonellosen e.d.).
o Zijn dragen van bacteriën en mijten.
o Verspreiden een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier.

Wering/preventie
o Afdichting naden en kieren na behandeling.
o Afvalstortplaatsen afgedekt houden met 30 cm dikke laag zand of verdichten met gestort afval.
o Zorgvuldige hygiëne in acht nemen.

Kakkerlakken Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Oosterse kakkerlak

oosterse kakkerlak

 

 

 

 

 

Uiterlijk
o De volwassen oosterse kakkerlak is blauwzwart, 2.1 tot 2.8 cm lang, excl. antennen.
o De vrouwtjes hebben kleine vleugels, mannetjes grotere vleugels, kunnen niet vliegen.
o Nimf ongevleugeld, zeer donker gekleurd, lijkt op volwassen dier.
o Eipakket ca. 1 x 0.5 x 0.3 cm groot; bevat gemiddeld 16 eitjes.

Ontwikkeling
o Onvolledige gedaanteverwisseling.
o Duur eistadium bij 20 ºC ca. 80 dagen; gemiddeld 8 eipakketten per wijfje.
o Larvaal stadium bij 25 ºC duurt langer dan een half jaar.
o Maximum leeftijd volwassen dier bij 20 ºC ca. 9 maanden.

Leefwijze
o Lichtschuw, alleseter maar bij voorkeur zoet en zetmeel.
o Oosterse kakkerlakken kunnen 2 tot 4 weken leven zonder voedsel.
o 15 uur bij -4 ºC is doorgaans fataal, optimale temperatuur ca. 25 ºC.
o Bevind zich vooral op vochtige, donkere plaatsen in keukens, in kruipruimten/kelder, voornamelijk bij waterleidingen.

Schade
Bevuilen voedsel, drager van o.a. bacteriën en mijten.
o Verslepen smetstoffen.
o Verspreiding van een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier.

Wering/preventie
o Zorgvuldig hygiëne betrachten, dichten naden en kieren.
o Strategisch situering en/of inrichting van keukens, vooral van belang in verzorgingsinstellingen en horeca.
o Levensmiddelen bewaren in koele magazijnen.
o Voortplantingsbronnen saneren.

Kakkerlakken Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Surinaamse kakkerlak

surinaamse kakkerlak

 

 

 

 

 

Uiterlijk
o Glanzend zwartbruin en 1,7 tot 2,5 cm lang.
o Vrouwtje heeft langere vleugels als het mannetje.
o Mannetjes komen in Nederland niet voor.

Ontwikkeling
o Duur van eitje naar volwassen dier duurt ongeveer 6 maanden.
o De eitjes ontwikkelen zich zonder bevruchting en komen 1 maand uit.
o Het Vrouwtje produceert gemiddeld 3 eipakketjes tijdens haar levensduur.
o 1 Eipakketje bevat ongeveer 25 eitjes.

Leefwijze
o Komt voor in warme omgeving zoals kassen, serres en zwembaden.
o De Surinaamse kakkerlak is lichtschuw.
o Leeft meestal in vochtige aarde of onder stenen.
o Eet hoofdzakelijk planten.

Wering
o Schuilplaatsen opzoeken en aanwezige exemplaren wegvangen.
o Vangpotten plaatsen.
o Indien mogelijk schuilplaats afkoelen tot onder de 5 ºC.

Kakkerlakken Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Insecten/ongedierte:

vliegen

Fruitvlieg

fruitvlieg

 

 

 

 

 

Uiterlijk
o Volwassen fruitvlieg 0.4 tot 0.5 cm lang (afhankelijk van de soort).
o Bij de meeste soorten zijn de ogen helderrood, achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen.
o Eitjes en larven zijn voorzien van uitsteeksels of adembuizen (voor in vloeistof).

Ontwikkeling
o Volledige gedaanteverwisseling.
o Wijfje legt 350 tot 1000 eitjes in gistend of rottend materiaal.
o Tijdsduur van ei tot volwassen dier 8 tot 11 dagen.
o Imago leeft 2 tot 9 weken.

Leefwijze
o Fruitvliegen komen voor in de levensmiddelenindustrie (jam-en limonadefabrieken), in bierbrouwerijen, fruitwinkels, keukens, café’s en gft-containers.
o Ontwikkelen zich in rottende, gistende massa’s of (vergeten) voerplaatsen waar zich nog restanten bevinden bijv. kippen-of varkenbiks.

Schade
o Vers, gaaf fruit wordt door deze vliegjes niet aangetast.
o Verontreiniging van fruit-en groenteproducten.
o Kunnen hinderlijk zijn in (groot) keukens, fabrieken, cafés (achter de tapkast) en in de buurt van gft-containers.

Wering/preventie
o Fruit en groente niet te lang en niet onafgedekt bewaren; goede hygiëne betrachten.
o Vuilnisemmers en afvalcontainers goed afsluiten en na lediging reinigen.
o Voor de bio-industrie: geen voerrestanten in de stallen achterlaten, stallen veelvuldig opruimen en/of reinigen.

Vliegen Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Kamervlieg

kamervlieg

 

 

 

 

Uiterlijk
o Lengte volwassen vlieg 0,75 cm.
o Made is pootloos, ongeveer 1 cm. lang en geen kop.
o Pop: “tonnetje” dat bruin is.

Ontwikkeling
o Volledige gedaanteverwisseling.
o Wijfje legt tot 500-2500 eitjes ca. 100-150 per keer.
o Eistadium duurt 1 tot 3 dagen, larve stadium ca. 1 week, popstadium 3 tot 8 dagen.
o Tijdsduur van ei tot volwassen dier ca. 1-4 weken.

Leefwijze
o De larven van de kamervlieg ontwikkelen zich tot rottend organisch materiaal, zoals mest in stallen.
o Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze in vloeibare vorm kunnen opnemen.
o Zij besteden veel aandacht aan hun toilet: poten tegen elkaar wrijven en vleugels afvegen.
o De mannetjes sterven spoedig na de paring; de vrouwtjes echter leven 2 tot 3 maanden.
o De larve van de kamervlieg leven niet dieper in het afvalmateriaal dan enkele centimeters.

Schade
o Kamervliegen bevuilen oppervlakken.
o Kunnen ziektekiemen overbrengen op de mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen; dit kunnen bacteriën zijn, virussen en andere schadelijke micro-organismen.
o Zijn in grote aantallen hinderlijk.

Wering/preventie
o Afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen.
o Waar nodig vliegengaas, horren, lintgordijnen.
o Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren.

Vliegen Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Kleine kamervlieg

kleine kamervlieg

 

 

 

 

 

Uiterlijk
o Volwassen dier slanker dan de kamervlieg, 0.4 – 0.8 cm
o Pop: “tonnetje” dat bruin van kleur is, met stekels.
o Larve (made)pootloos , ca.0.9 cm lang, donkerbruin, met zijdelingse doorn vormige uitsteeksels, geen duidelijke kop.
o Kleur van de kleine kamervlieg: bruine thorax en op het achterlijf 3 gele ringen en driehoekige rugvlakken.

Ontwikkeling
o Volledige gedaanteverwisseling.
o Wijfje legt 150 tot 750 eitjes, ca. 50 stuks per keer.
o Duur eistadium 1 tot 3 dagen, larvaal stadium duurt ca.1 week, popstadium 10 tot 30 dagen.
o Van ei tot volwassen dier ca. 2 tot 6 weken

Leefwijze
o De larven ontwikkelen zich in rottend organisch materiaal, zoals mest in stallen.
o De kleine kamervlieg zet eitjes af in zeer vochtig rottend materiaal (voornamelijk mest).
o Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze in vloeibare vorm kunnen opnemen.
o De kleine kamervlieg komt voornamelijk voor in pluimvee en overige verblijven.
o De kleine kamervlieg vliegt plotseling op en maakt een driehoekige beweging keert terug en als de vlieg gaat zitten draait zich direct 180 graden om, zodat hij direct voor een nieuwe vlucht gereed is.
o De larven kunnen zich ook achter boomschors en in paddestoelen ontwikkelen.

Schade
o Bevuilen oppervlakken.
o Brengen bacteriën over, virussen en andere schadelijke organismen.
o Zijn in grote aantallen hinderlijk.

Wering/preventie
o Afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen.
o Waar nodig vliegengaas, horren, lintgordijnen.
o Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren.

Vliegen Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Klustervlieg

 

Uiterlijk
o De klustervlieg lijkt enigszins op de kamervlieg en is ca. 9 mm lang (langer dan de kamervlieg).
o Veel goudkleurige haren op de bovenzijde van de thorax. Abdomen grijs.

Ontwikkeling
o Volledige gedaanteverwisseling.
o De ontwikkeling van ei tot volwassen dier vindt buiten gebouwen plaats.
o Komen in het najaar in grote getallen in groepen gebouwen binnen om te zoeken naar goede overwinteringsplaatsen, vaak spouwmuren.
o De eitjes worden door het vrouwtje alleen afgezet in de kieren in de grond.
o In de zomer komen de eitjes na 4 dagen uit.
o De larven van de klustervlieg parasiteren op regenwormen (zo gaan ze mee de grond in) en leven ‘s zomers buiten. De larven eten de wormen van binnenuit op.
o Als de larve het popstadium bereikt heeft, verlaat hij de worm om zich in de grond te verpoppen.
*Waarschijnlijk 1 tot 2 generaties per jaar.

Leefwijze
o In het najaar verenigen de vliegen zich in zwermen en gaan zij op zoek naar een overwinteringsplaats, bijvoorbeeld in holle bomen of in spouwmuren.
o In het voorjaar, als de zon gaat schijnen en het warmer wordt, ontwaken de vliegen uit hun rusttoestand. Ze hebben dan de neiging actief te worden en zich in het gebouw verspreiden.
o Tijdens de eerste warme dagen houden zij zich overdag op aan de buitenzijde van de gebouwen waar ze overwinteren. Door naden en kieren komen ze naar buiten. Na verloop van enkele weken zullen zij hun overwinteringsplaats definitief de rug toekeren.

Schade
o Door de grote aantallen in gebouwen tijdelijk hinderlijk.

Wering/preventie
o Horren plaatsen in open ramen en deuren, andere openingen in buitenmuren dichten of voorzien van fijnmazig gaas.
o Kleine roosters op/in de ventilatieopeningen in de muur plaatsen.
o Dichtkitten van de ruimte tussen kozijn en de muur (naden en kieren).
o N.B. Vliegen kunnen ook via de dakpannen binnendringen.

Vliegen Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Insecten/ongedierte:

wespen

x-gewone_wespblanco

 

 

 

Uiterlijk
o Gele en zwarte dwars tekening op het achterlijf.
o Lengte 1 tot 1,5 cm lang,
o 2 paar doorzichtige vleugels en sterke kaken.

Ontwikkeling
o Duur van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 4 weken.
o Levens duur van volwassen werkster is 5 tot 7 weken.
o De koningin zet begin de lente haar eitjes af.

Leefwijze
o Leven in gezamenlijk nest.
o Werksters zorgen voor de nestbouw en voedsel voor het broedsel.
o Het nest wordt slechts 1 seizoen bewoond
o De mannetjes bevruchten aan het eind van het seizoen de jonge koninginnen.
o De jonge koninginnen overwinteren alleen en leggen in de lente hun eitjes.

Schade
o Grote aantallen kunnen hinderlijk zijn.
o Kunnen verraderlijk steken.
o Wespen gif bestaat uit histamine en apitoxine en kan gevaarlijk zijn voor mensen die hier allergisch voor zijn.

Nut
o Wespen kunnen erg nuttig zijn zo vangen zij allerlei insecten zoals  kamervliegen en steekmuggen ( een populatie van 400 wespen kan wel zo`n 3000 prooidieren per dag vangen).

Wering/preventie
o Horren voor ramen en deuren.
o Afvalcontainers dichten.
o Nooit de opening van een wespennest dicht maken.

wespen bestrijding vanaf €50

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Insecten/ongedierte:

Mieren

Faraomieren

farao mier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiterlijk
o De larven zijn naakt, pootloos en wit van kleur.
o De werksters zijn 0.3 tot 0.4 cm lang, bruingeel, met een iets donkerder achterlijf.
o De koninginnen zijn 0.4 tot 0.5 cm lang, eveneens bruingeel met een donkergekleurde kop.
o Mannetjes faraomieren zijn 0.3 tot 0.4 cm lang, zwartbruin tot zwart van kleur, hebben bleekgele poten en zijn gevleugeld.

Ontwikkeling
o Volledige gedaanteverwisseling.
o Koninginnen leggen in totaal ca. 300 eieren, meerdere    koninginnen per nest.
o Geen bruidsvlucht in Nederland.
o De werksters verzorgen de larven.
o Duur van ei tot volwassen dier bij 30 ºC. en 80% relatieve luchtvochtigheid ca. ± 2 maanden.
o De werksters leven tot 2 maanden, de mannetjes slechts 2 tot 3 weken en koninginnen ca. 9 maanden.

Leefwijze
o Faraomieren zijn alleseters, bij voorkeur vleeswaren.
o Voorkeur voor temperaturen rond ca. 30 ºC.
o Nesten bij warmtebronnen, moeilijk op bereikbare plaatsen achter tegels en betimmeringen, in keukens, stopcontacten, meterkasten en stootvoegen die slecht sluiten.

Schade
o Faraomieren zijn zeer hinderlijk in privé-keukens; in keukens van de gezondheidszorg zijn zeer ongewenst.
o Kunnen bacteriën overbrengen.
o Faraomieren kunnen op wonden afkomen, ook onder gips kruipen.

Wering/preventie
o Uiterste hygiëne betrachten.
o Levensmiddelen in goed gesloten bussen bewaren.
o Binnenkomende goederen controleren, vooral indien zij afkomstig zijn uit de tropen.

Mieren Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Rode bosmier

rode bosmier

 

 

 

 

Uiterlijk
o Rood tot roodbruine kop en thorax.
o Zwartbruin achterlijf.
o De lengte van de werksters is 4 tot 9 mm.

Ontwikkeling
o Grote kolonies bestaande uit meerdere nesten en koninginnen.
o Naar mate het warmer wordt zal er meer activiteit plaats vinden.

Leefwijze
o Komt voor in naald en loofbossen.
o Maken koepelvormige nesten.
o Eten hoofdzakelijk insecten.

Schade
o Niet schadelijk wel erg hinderlijk als het nest zich in de buurt van een woning bevindt.

Wering/preventie
o Het nest of nesten opzoeken en verplaatsen liefst diep in het bos.

Rode steekmier

Uiterlijk
o Roodachtige, gele mier.
o Donkere kop en achterlijf aan de bovenkant.
o Lengte 3 tot 5 mm lang.

Ontwikkeling
o Leeft in nesten vaak onder de grond.
o Vliegt uit in de zomer maanden.

Leefwijze
o Komt vooral voor in vochtige velden en bossen.
o Komt zelden voor in gebouwen.
o Kan venijnig bijten.

Schade
o Kan voor overlast zorgen tijdens uitvliegen.
o Mens en dier kan worden gebeten.

Mieren Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Tuinmier

zwarte mier

 

 

 

 

Uiterlijk
o De werksters van tuinmieren zijn alle 0.4 tot 0.5 cm lang (Alleen de glanzende houtmier is meestal iets forser tot ca. 0.5 cm); antennen altijd geknikt.
o De koninginnen zijn gevleugeld, groter dan de werksters.
o Ook de mannetjes zijn gevleugeld, maar kleiner dan de werkster.
o De kleuren zijn ongeveer zoals de Nederlandse namen aangeven, de glanzende houtmier bijvoorbeeld is zwart glanzend.

Ontwikkeling
o Volledige gedaanteverwisseling.
o Een tuinmierenkolonie is ‘s winters in rust, tenzij het nest zich nabij een warmtebron bevindt.
o De ei-afzetting vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
o De werksters leven soms 2 tot 3 jaar.

Leefwijze
o Koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen tegelijk in de zomer een bruidsvlucht, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten.
o De mannetjes sterven na de bruidsvlucht, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten.
o Uit de gelegde eitjes komen weer werksters.
o Tuinmieren voeden zich met andere insecten en met zoetigheid. Zo verzamelen ze bijvoorbeeld honingdauw, een uitscheidingsproduct van bladluizen.
o De glanzende houtmier heeft vaak nesten in rottend hout onder de grond.
o Nesten vooral buiten, van waaruit de werksters soms terechtkomen in woningen.

Wering/preventie
o Voor mieren aantrekkelijke producten onbereikbaar opbergen.
o Naden en kieren afdichten.
o Open stootvoegen voorzien van fijnmazig insectengaas.

Mieren Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Insecten/ongedierte:

Muggen, vlooien en bedwantsen

Steekmug

steekmug

 

 

 

 

Uiterlijk
o Slank, minstens 0.8 cm lang, relatief lange poten; achterrand en aders van de vleugel behaart.
o Achterlijf van de steekmug is geringd; antennen van het mannetje vaak veervormig.

Ontwikkeling
o Volledige gedaanteverwisseling.
o Wijfjes leggen 150 of meer eitjes, volwassen dier leeft 1 tot 2 maanden.
o Duur van ei tot volwassen dier: 1-2 weken; eitjes kunnen al na 2 dagen uitkomen.
o Het larvestadium duurt van enkele dagen tot enkele weken.

Leefwijze
o Steekmuggen vliegen vooral ‘s nachts, worden tegen schemering actief.
o Komen voornamelijk voor in waterrijke streken met stilstaand water.
o Vooral in de (na)zomer worden steekmuggen waargenomen.
o De wijfjes van Culex-soorten overwinteren op verborgen schuilplaatsen, bijv. kelders.

Schade
o De wijfjes kunnen ook mensen steken (vooral ‘s nachts), hetgeen huidirritatie kan veroorzaken.

Wering/preventie
o A. Stilstaand water binnenshuis (vooral in de winter)
-Nagaan waar zich in huis stagnerend water bevindt (kruipruimte, lekkende warmtemeter, verwarmingsbuis, gootsteenafvoer, waterleiding, overstortputje; ook waterbakken waarboven bijv. orchideeën groeien.
-Ontwikkelingsbron saneren.
o B. Stilstaand water buitenshuis
-Nagaan waar zich in huis stagnerend water bevindt (emmers, bloembakken, regentonnen, vijvers, dakgoten, platte daken.

Muggen Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

 

Kattenvlooi

katten vlo

 

 

 

 

Uiterlijk
o De kattenvlo is zijdelings afgeplat, lichtgeel tot zwart, vleugelloos en heeft goed ontwikkelde springpoten.
o De zelden voorkomende hondenvlo heeft nagenoeg hetzelfde uiterlijk.
Het verschil zit ‘m in de lengte van de eerste wangtandkam.
Bij de hondenvlo is de eerste wangtandkam ongeveer half zo lang als de tweede;
Bij de kattenvlo is de eerste tand van de wangtandkam iets korter dan de tweede.

Ontwikkeling
o Volledige gedaanteverwisseling.
o Duur van het eistadium enige dagen tot enkele weken.
o Wijfje legt 3 tot 10 eitjes na elke bloedmaaltijd, in totaal tot enkele honderden.
o Duur van ei tot volwassen dier ca. 4 tot 6 weken bij kamertemperatuur.
o Het popstadium kan gedurende lange tijd in rust verkeren.
o Een volwassen kattenvlo kan ca. 12 jaar oud worden.

Leefwijze
o De kattenvlo voedt zich met bloed van honden of katten, bij de mens kan de kattenvlo niet overleven, maar doet wel een proefbeet.
o Leeft zowel op de gastheer (hond of kat), als in of nabij de slaapplaats van de gastheer.
o De larven leven van dode insecten en uitwerpselen van volwassen vlooien.
o Eieren worden meestal niet gelegd op de gastheer, maar ergens op de grond.

Schade
o Kattenvlooien kunnen als tussengastheer optreden voor verschillende lintwormen, vooral voor de hondenlintworm Dipylidium caninum L.

Wering/preventie
o Huisdieren regelmatig controleren op aanwezigheid van vlooien; dit kan met de zogenaamde vlooienkam.
o Dagelijks zorgvuldig stofzuigen, zeker vlak voor de vakantie.

Vlooien Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Vogelvlo

Uiterlijk
o Kleur lichtbruin tot zwart.
o Lange spring poten aan achterlijf.
o Eitjes 0,5 mm lang, ovaalvormig en wit van kleur.

Ontwikkeling
o Het eistadium van de vogelvlo duurt bij 20 ºC ongeveer 1 week.
o Het popstadium duurt 1 tot 2 weken; onder absolute rust kan dit tot 1 jaar duren.
o Per bloedmaaltijd worden er 3 tot 9 eitjes gelegd.

Leefwijze

o Leven op en rond de omgeving van de gastheer vaak in nesten.
o Bij het verlaten van de nesten komt het vaak voor dat de vogelvlo binnendringt in woningen.

Schade
o Veroorzaken huidirritatie bij gastheer.
o Kunnen ziektes overbrengen.

Wering/preventie
o Voorkom nesten onder daken.
o Oude nesten verwijderen, ook in vogelhuisjes en schoonmaken.
o Controleer regelmatig uw huisdieren en hun slaapplaatsen.

Vlooien Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

 

Bedwantsen

bedwants

 

 

 

 

 

 

Uiterlijk
o Kleur is roodbruin, na maaltijd donkerrood.
o Het lijf heeft een ovale vorm en bovenkant is plat.
o Het vrouwtje is ongeveer 5 tot 10 mm groot, het mannetje is iets kleiner.
o Het vrouwtje legt langwerpige eitjes, meestal langs wanden.

Ontwikkeling
o De duur van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 2 maanden.
o Het vrouwtje legt ongeveer 180 eitjes in haar levensperiode.
o Bij hogere temperaturen is dit aantal veel hoger.
o De gemiddelde maximale leeftijd van een volwassen dier is 14 maanden.
o Kan bij de juiste temperatuur (22ºC) wel 30 weken zonder voedsel.

Leefwijze
o Leeft in slaapvertrekken, vaak in naden en kieren dicht bij hoofdeinde van bedden.
o Keert ongeveer iedere week terug voor bloedmaaltijd bij gastheer.
o Zuigt zich in korte tijd helemaal vol met bloed en gaat vervolgens terug naar schuilplaats.

Schade
o Kan ziektekiemen bij zich dragen en dus verspreiden.
o Veroorzaakt huidirritatie bij gastheer, vaak bulten en opgezwollen plekken

Wering/preventie
o Ruimtes meteen laten behandelen geen meubels of dergelijk gaan verplaatsen dit zorgt voor verspreiding.

Bedwantsen Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Insecten/ongedierte:

Houtaantasters, houtworm, boktor

Bonte knaagkever

bonte knaagkever

 

 

 

Uiterlijk
o Larve geelachtig wit tot ongeveer 1.3 cm;
o De kever heeft donkerbruine dekschilden met geelachtige spikkels.
o Lengte volwassen kever: 6 tot 8 mm.
o Het halsschild is helmvormig en donkerbruin van kleur.

Ontwikkeling
o Volledige gedaanteverwisseling.
o De grote houtwormkever tast loofhout aan, vooral eiken, maar ook (aangrenzend) naaldhout; de balken moeten eerst door vocht en schimmels zijn aangetast.
o De larven leven 22 tot 12 jaar in het hout en richten in die periode de schade aan.
o De ontwikkelingsduur is in korter naarmate het hout sterker is aangetast door een houtrot verwekkend schimmel.
o Volwassen kevers verschijnen van januari tot juni in verwarmde ruimten; hun gemiddelde levensduur is 4 tot 5 jaar.
o De uitvliegopeningen zijn cirkelachtig van vorm; doorsnede 0.25 tot 0.4 mm.
o Grote houtwormkevers ontwikkelen zich ook buiten gebouwen.

Leefwijze
o Vooral balkeinden en verbindingen worden aangetast door larven.
o Imago’s paren binnen in de balken in zogenaamde kraamkamers en zetten daar hun eitjes af.
o De boorgangen zijn gevuld met het boormeel van de larven. Het boormeel heeft een grove structuur en ronde excrementen van ca. 0.75mm groot.
o De imago’s kunnen vliegen, maar doen dit niet vaak. Zij vliegen het liefst bij een temperatuur van 19 ºC of hoger.

Schade
o Aantasting vindt plaats zowel van het spinhout als het kernhout.
o De grote houtwormkevers tast vooral loofhout aan, zoals eiken, iepen en kastanjebomen. Soms wordt ook grenen aangetast.
o De schade door aantasting kan aanzienlijk zijn.

Wering/preventie
o Voorkom vochtproblemen, lekkage opheffen.
o Sterk aangetaste houten balken verwijderen.
o Ventilatie verbeteren.
o Eventueel: verduurzaamd hout gebruiken of het hout preventief behandelen met een daarvoor toegelaten insecticide.

Houtworm Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Gewone houtworm

houtwormkever

 

 

 

 

Algemeen
o De gewone houtwormkever behoort tot de drooghoutboorders en tast gedroogd hout aan dat verwerkt is in gebouwen(naald- als loofhout)

Uiterlijk
o donkerbruin van kleur lengte kever 2,5 tot 5 mm
o lengte larven 6 mm en witachtig van kleur, enigszins gekromd en hebben drie paar pootjes

Ontwikkeling/leefwijze
o volkomen gedaanteverwisseling met als stadia: ei, larve, pop, imago (volwassen kever)
o van mei tot augustus komen de kevers via uitvliegopeningen uit het hout (diameter 1-2 mm)
o de wijfjes leggen 20 – 40 eitjes op en in het hout
o de larven leven ongeveer 3 jaar en vreten zich een weg door het hout, waardoor de schade ontstaat
o de verpopping vindt vlak onder het houtoppervlak plaats, waarna de volwassen insecten zich een weg naar buiten vreten
o de structuur van het boormeel is korrelig (stofachtig)

Schade
o schade wordt voornamelijk aangericht in loof- en naaldhout
o meubels, beeldhouwwerken, manden en kisten worden vaak aangetast

Houtworm Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Heipaalkever

heipaalkever

 

 

 

 

 

Uiterlijk
o Kleur roodbruin met zwarte uiteinden.
o Lengte 5 tot 12 mm lang.
o De larve is wit en is 1 tot 2 cm lang.

Ontwikkeling
o De eitjes worden na de paring afgezet in vochtig hout.
o De larven leven het liefst van naaldbomenhout.

Schade
o De aantasting gaat altijd gepaard met de aantasting door schimmels.
o Tast alleen vochtig hout aan.

Wering en preventie
o Het vochtige hout drogen of vervangen.
o Nieuw hout eerst laten behandelen.

Houtworm Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Huisboktor

boktor

 

 

 

 

Algemeen
o de huisboktor (grote houtwormkever) behoort tot de drooghoutboorders en tast vooral loofhout aan (eiken, iepen, kastanje en grenen)

Uiterlijk
o bruinzwart van kleur met een paar lichte stippen op de dekschilden
o de wijfjes zijn 1 – 2,5 cm en de mannetjes 8 – 16 mm lang
o de antennes (voelsprieten) zijn dun en vrij lang
o de larven zijn ongeveer 3 cm lang en zijn witachtig van kleur

Ontwikkeling/leefwijze
o volkomen gedaanteverwisseling (ei, larve, pop en imago (kever))
o ontwikkelingsduur van ei tot imago: 3 – 10 jaar, meestal 4 – 5 jaar
o tussen juni en september komen de kevers uit het hout om te paren
o ovale uitvliegopeningen van ongeveer 4 x 7 mm
o gemiddeld 200 eitjes gelegd op en in het hout
o boormeel bestaat uit korte ronde staafjes met grof poeder

Schade
o complet dakconstructies kunnen worden aangetast
o dikke draagbalken kunnen geheel worden verpulverd
o bij grenen wordt alleen het spinthout aangetast, bij vuren ook wel het kernhout

Boktor Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Spinthoutkever

spinthoutkever

 

 

 

 

Uiterlijk
o Een spinthoutkever is lichtbruin tot donkerbruin, 3 tot 8 mm lang en slank.
o De larve is vaalwit en heeft een lengte van ca. 6 mm.
o Aan de zijkant van het dekschild zitten bij Lyctus brunneus 2 knobbels; bij Lyctus africanus is dat er 1.

Ontwikkeling
o Volledige gedaanteverwisseling.
o Spinthoutkevers worden aangetroffen in opgeslagen en verwerkt hout, zoals vloeren, betimmeringen, schilderijlijsten en triplex.
o Het wijfje legt 75 eitjes in zeer kleine openingen; daarmee begint zij 2 tot 3 dagen na de bevruchting. De eitjes worden in groepjes van 8 stuks afgezet.
o Na 1 tot 3 weken komt de larve uit het eitje en kruipt het spinthout in.
o Als de larven volgroeid zijn, kruipen ze tot onder de buitenste laag om daar in een poppenwieg zich te verpoppen.
o Duur van het larvestadium: 3 maanden tot maximaal 2 jaar (kan oplopen tot 4 jaar).
o De larven leven van de zetmeelhoudende inhoud van de cellen van het spinhout.
o Normaal gesproken 1 generatie per jaar.

Leefwijze
o Spinthoutkevers komen voor in het spinthout van loofbomen zoals eiken, essen, walnoten, maar ook in een aantal tropische houtsoorten: limba, meranti, bamboe en rotan.
o Het spinthout bevindt zich in de buitenste ringen van de boom, rondom het kernhout. Kenmerkend voor spinthout zijn de zachte structuur van het hout en de wijde vaten. Hoe meer zetmeel en hoe droger het hout, des te vatbaarder is de boom voor aantasting door de larven van de spinthoutkever.
o De boorgangen van de bruine spinthoutkever zijn gevuld met zeer fijn boormeel, zonder excrementen. Dit boormeel ziet eruit als stof. Onder de microscoop kan men echter duidelijk een kristalvorm herkennen in de deeltjes boormeel.

Schade
o Tast vooral het spinthout van loofhoutsoorten aan.

Houtworm Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Veranderlijke boktor

verandelijke boktor

 

 

 

 

 

Uiterlijk
o veranderlijke boktorren zijn- wat hun dekschilden betreft- verschillend van kleur: bruin, geel, roodgeel, blauw of blauwzwart.
o De lengte varieert van 1 tot 2 cm.

Ontwikkeling
o De duur van eitje tot volwassen dier is ongeveer 2 jaar.
o Het vrouwtje legt de eitjes in de bast van afgestorven bomen en takken
o De larven knagen onregelmatige gangen tussen de bast en het hout.

Leefwijze
o De veranderlijke boktor laat zich vooral in de zomermaanden zien.
o De volwassen veranderlijke boktorren zijn uitstekende vliegers.

Schade
o De veranderlijke boktor die in huis voorkomt, is meestal afkomstig uit haardhout, maar kan ook door openstaande deuren en ramen binnenvliegen.

Wering en Preventie
o Sla openhaard hout niet binnenshuis op, maar bijvoorbeeld in een schuur of onder een afdak.

Boktor Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Insecten/ongedierte:

Zilvervisje, ovenvisje, papiervisje

Zilvervisje

zilvervis

 

 

 

 

 

Uiterlijk
o Het zilver is vleugelloos en bedekt met fijne schubben.
o Lengte 0.6 tot 1.5 cm.
o Kleur zilverachtig, grijs.

Ontwikkeling
o Eistadium bij 20 ºC en 75% relatieve luchtvochtigheid ca. 28 dagen.
o Vervellen als larve 8 a 9 keer, volwassen dier vervelt ook nog.
o Levensduur ca. 12 tot 3 jaar.

Leefwijze
o Lichtschuw, verborgen leefwijze.
o Zilvervisjes eten meestal koolhydraten, voeden zich met granen, meel, stijfsel, lijm en papier.
o Tevens worden schimmels en/of kleine, dode insecten en mijten genuttigd.
o De optimale leeftemperatuur voor zilvervisje is ca. 25 ºC.
o Komt vooral voor onder vochtige omstandigheden.
o Maakt slangachtige bewegingen bij verstoring (zilvervisjes zijn lichtschuw).
o N.B. Zilvervisje kunnen enige maanden zonder voedsel.

Schade
o Zilvervisjes richten nauwelijks schade aan.
o In grote aantallen kunnen ze schade veroorzaken aan o.a. papier, behang, boeken, kleding, en synthetisch materiaal.

Wering/preventie
o Temperatuur zo koel mogelijk houden.
o Overleeft geen relatieve luchtvochtigheid van 50% of minder (dus vochtbronnen saneren).
o Dichten van naden en kieren bemoeilijkt verspreiding.
o Ventileren om relatieve luchtvochtigheid te verlagen.

Zilvervisjes Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Papiervisjes

papiervisje

 

 

 

Papiervisjes zilvervisjes en ovenvisjes lijken veel op elkaar. Deze vleugelloze, primitieve insecten zijn grijs tot zilverachtig van kleur, hebben 6 poten en lange antennes aan hun kop. Het lichaam van deze dieren is opgebouwd uit segmenten en bedekt met schubben. Als ze zich bedreigd voelen kunnen zij zich zeer snel voortbewegen waarbij ze als een vis of slang alle kanten opschieten.

Gezondheidsrisico’s en overlast door papiervisjes, zilvervisjes en ovenvisjes

Een paar van deze diertjes kunnen geen kwaad; ze zijn niet direct schadelijk voor mensen. Zilvervisjes tref je in vrijwel ieder huishouden aan. In grote aantallen kunnen deze insecten echter wel veel schade aanrichten aan papier, behang, boeken, tijdschriften, affiches, kleding, postzegelverzamelingen en archieven. Onder de juiste omstandigheden planten deze insecten zich snel voort en kunnen dan uitgroeien tot een ware plaag.

Habitat

Papiervisjes, zilvervisjes en ovenvisjes zijn lichtschuwe dieren die het in het volle zonlicht geen uur kunnen overleven. Ze verstoppen zich in donkere kieren en spleten in gebouwen en kunnen zich onder de juiste omstandigheden snel vermeerderen. De insecten komen huizen en gebouwen binnen door mee te liften met voedsel, verhuisdozen, meubilair, oude boeken, papier en oude kleding. Ze kunnen maanden zonder voedsel. Ze hoeven niet te drinken, ze onttrekken vocht aan hun omgeving. Zilvervisjes, papiervisjes en ovenvisjes hebben 2 lange antennes aan de kop en 3 lange aanhangsels aan het achterlijf en vervellen hun hele leven door.

Kenmerken van het papiervisje (Ctenolepisma longicaudatum)

  • lengte tot ca. 15 mm; kleinste soort van de drie
  • Bedekt met schubben, grijsachtig, gespikkelde rug
  • Komt algemeen voor in verwarmde gebouwen zoals archieven
  • Leven tussen papier, tijdschriften, kartonnen dozen en in boeken
  • Bijnaam: boekenvisje
  • Eten in hoofdzaak koolhydraten zoals cellulose, zetmeel, suikers
  • Brengt schade toe aan papier, behang, boeken, affiches en synthetische materialen zoals kleding, behang etc.
  • Levensduur 7 – 8 jaar, een vrouwtje produceert ca. 100 eitjes

 

Ovenvisje

Uiterlijk
o Het ovenvisje is vleugelloos en heeft een lengte van 0.6 tot 1.3 cm.
o Bedekt met fijne schubben.
o Kleur donkergrijs, donkerder dan het zilvervisje (duidelijk gespikkeld).
o Iets groter dan het zilvervisje, bovendien iets meer behaart, langere antennen en staartdraden.

Ontwikkeling
o Beneden 24 ºC komen de eitjes niet uit.
o De eitjes kunnen uitkomen bij een luchtvochtigheid van 33% en hoger.
o De larven ontwikkelen zich optimaal bij 37 ºC en 80% luchtvochtigheid (duurt 2 tot 5 dagen).
o Vervellen als larve 8 a 9 keer, volwassen dier blijft vervellen (60 x).
o Levensduur ca. 3 maanden tot 3 jaar bij optimale omstandigheden.

Leefwijze
o Lichtschuw, verborgen leefwijze.
o Eten vnl. koolhydraten, voeden zich met granen, meel, stijfsel,lijm en papier.
o Ovenvisjes geven de voorkeur aan temperatuur van 32 tot 38 ºC (vermeerdering).
o Maakt slangachtige bewegingen.

Schade
o Ovenvisjes vreten aan papier, behang, boeken en zijde.
o Synthetisch materiaal zoals kleding, wandbedekking enz.
o Ovenvisjes zijn slecht voor algehele hygiëne.

Wering/preventie
o Na de bestrijding dichten van naden en kieren

Ovenvisjes Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Insecten/ongedierte:

Voorraad insecten, kleermot, meelmot

Bruine huismot

Bruine huismot

 

 

Uiterlijk
o Kleur bruin met zwarte vlekken op de vleugels.
o Lengte is 15 mm lang en heeft een spanwijdte van 25 mm.
o De larve is wit en 2 cm lang met een bruine kop.

Ontwikkeling
o Duur van eitje tot volwassen dier is ongeveer 4 maanden.
o De bruine huismot vliegt in de zomermaanden en overwinterd in gebouwen.

Leefwijze
o Leeft in vochtige en rustige plaatsen.
o De larven eten zowel dierlijke als plantaardige producten.

Schade
o De larven tasten veel schade aan: graanopslagplaatsen, wol, bont,
linnen, vloerbedekking, kurk, kleden etc.

wering/preventie
o Voldoende ventileren en oude voorraden en producten afvoeren.

Motten Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Cacaomot

cacaomot

 

 

 

Uiterlijk
o Kleur vlekkerig grijs.
o Lengte volwassen dier 2 cm, spanwijdte 1,5 tot 2 cm.

Ontwikkeling
o Duur van eitje tot volwassen mot ligt ongeveer tussen de 3 en 7 maanden.
o Het vrouwtje legt tijdens haar leven op verschillende plaatsen haar eitjes.
o Gemiddeld legt het vrouwtje zo`n 250 eitjes in haar leven.
o De eitjes worden gelegd op voedingsmiddelen en tabak.

Leefwijze
o Als de eitjes uitkomen gaan de larven zich voeden met het product.

o Volgroeide larven gaan opzoek naar een schuilplaats waar zij kunnen ontpoppen.

Schade
o De cacaomot kan aanzienlijk veel schade aanrichten door vraat en bevuiling.

Motten Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Kleermot

kleermot

 

 

 

 

Uiterlijk
o Een volwassen kleermot is 0.8 tot 0.9 cm, heeft een spanwijdte van 1.1 tot 1.7 cm en is lichtbruin.
o De larve is gebroken wit, tot ca. 10 mm lang en heeft geen ogen op de zijkant van de kop.
o De larven spinnen zich in een cocon; een pop zit gewoonlijk in een cocon van ca. 8 mm lengte.
o Kleermotten hebben geelachtige voorvleugels; de achtervleugels zijn iets lichter van kleur.

Ontwikkeling
o Volledige gedaanteverwisseling.
o Onder gunstige omstandigheden duurt de ontwikkeling van ei tot imago in 3 maanden.
o Het wijfje legt 40 tot 120 ovale eitjes in of bij wol.
o De larven leven van dierlijke producten zoals wollen stoffen, tapijten, meubelbekleding, veren, bont, zijde en isolatiematerialen waarin dierlijke producten (zoals koeien- en paardenhaar) verwerkt zijn en kunnen deze volledig vernielen.
o Alle stadia kunnen binnen gebouwen gedurende het hele jaar voorkomen.

leefwijze
o Het vrouwtje van de kleermot legt haar eitjes tussen haren (bijv. isolatiemateriaal waar haren in verwerkt zijn.
o Zij heeft een voorkeur voor natuurlijk textiel dat bevuild is en/of waarin transpiratievlekken voorkomen.

Schade
o Kleermotten larven tasten o.a. wol aan.
o Alleen de larven van de kleermot zorgen voor schade; de aantasting vindt altijd plaats op donkere, rustige plekken.
o Isolatiemateriaal waarin haren verwerkt zijn kunnen in kantoorgebouwen voor een ware motteninvasie zorgen.
o Ook opgezette dieren kunnen door kleermotten zwaar aangetast worden.

Wering/preventie
o Kleding schoonhouden en regelmatig luchten, niet te dicht op elkaar hangen.
o Kleding bij voorkeur bewaren in goed sluitende zakken, kisten of kasten.

Motten Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Meelmot

meelmot

 

 

 

 

Uiterlijk
o Een volwassen meelmot is ca. 0.8 mm lang en heeft een spanwijdte van 2 tot 2.8cm.
o Voorvleugels grijs, achtervleugels geelwit.
o De larve van de meelmot is wit; de pop is 7 tot 9 mm lang.

Ontwikkeling
o Volledige gedaanteverwisseling.
o In verwarmde gebouwen komen ca. 3 tot 4 generaties per jaar voor.
o Duur van ei tot imago: bij 18 tot 20 ºC ca. 90 dagen (bij 17 ºC is dat 150 dagen).
o Bij temperaturen lager dan 10 graden C staat de ontwikkeling vrijwel stil.
o Meelmotten komen voor in allerlei levensmiddelen, zoals meel, zemelen, havermout enz.
o De vrouwtjes leggen 200 (maar dan kan oplopen tot 500) eieren, los in het product.
o De larven maken spinsels, meel gaat dan in trossen samenhangen.

Leefwijze
o De uit de eitjes komende larven van de meelmot voeden zich met allerlei levensmiddelen; de andere levensstadia tasten niets aan.
o Volwassenen larven verlaten hun voedselbron om op zoek te gaan naar een verpoppingplaats (naden en kieren).

Schade
o Materiaal- en kwaliteitsverlies door aantasting van meel, meelproducten, cacao, chocolade, gedroogde groenten, vruchten, noten en andere plantaardige producten.
o Verontreiniging door spinsels en uitwerpselen van de larven.
o Meel dat door de larven van de meelmot is samengesponnen, kan voor verstopping zorgen.

Wering/preventie
o Temperatuur in opslagruimten lager houden dan 13 ºC.
o Leeggekomen ruimten goed schoonmaken.
o Voedingsmiddelen-zo mogelijk- in goed afsluitbare bussen bewaren.
o Aangetaste voorraden snel verwerken of vernietigen.
o Oude voorraden eerst opgebruiken.

Motten Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Pelsmot

pelsmot

 

 

 

 

 

Uiterlijk
o Kleur lichtbruin.
o Lengte ongeveer 1 cm met een spanwijdte van 1 tot 1,5 cm.
o De larve zijn wit en 1 cm lang.

Ontwikkeling
o Het vrouwtje legt bij voorkeur haar eitjes op wol.
o De eitjes, gemiddeld 80 zullen na 1 week uitkomen.
o De larven voeden zich met: veren, wol, haren en bont.

Leefwijze
o leven vaak in donkere ruimtes.
o Komen uitsluitend `s avonds naar buiten.
o De volwassen motten richten geen schade aan.

Schade
o De larven tasten wol en dierlijke producten aan.

Wering/preventie
o Was wollen kleding eerst voordat u het opbergt.
o Voorkom vogelnesten onder daken.

Motten Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Insecten/ongedierte:

Stofluizen

stofluis

 

 

 

 

 

Uiterlijk
o Klein 5 mm lang.
o Kan verschillende kleuren hebben waaronder: bruin, wit of grijs.
o Lopen snel en schoksgewijs, sommigen soorten hebben vleugels.

Ontwikkeling
o Het Vrouwtje produceert ongeveer 100 eitjes per levensduur.
o Het eistadium duurt gemiddeld 15 dagen.
o De larven zullen na 30 dagen volwassen zijn .
o Maximale levensduur is 5 tot 9 maanden.

Leefwijze
o Komt voor op donkere, vochtige plaatsen.
o Voed zich met algen, stuifmeel en schimmels.
o Komt ook voor in voorraden levensmiddelen en in oude boeken.

Wering/preventie
o Levensmiddelen niet vochtig opslaan en bewaren.
o Indien ruimtes droogstoken en goed ventileren.

Bestrijding
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Stofwandsen

Uiterlijk
o Kleur glanzend donkerbruin
o De larven bekleden zich met stofdeeltjes waardoor ze nauwelijks herkenbaar zijn
o De Stofwants heeft een zuigsnuit, die onder het lichaam zit gevouwen

Ontwikkeling
o De duur van eitje tot volwassen Stofwants is 1 jaar
o Het vrouwtje kan ongeveer 200 eitjes leggen, die ze onwillekeurig afzet.

Leefwijze
o De stofwants komt voor op donkere, stoffige zolders en slaapkamers
o Zowel de larven als de volwassen stofwantsen voeden zich met kleine insecten

Schade
o Een enkele keer wordt de mens gestoken, dit veroorzaakt een pijnlijke huidirritatie.

Wering/Preventie
o Stoffige hoeken en naden stofzuigen en reinigen.

Bestrijding
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding