Uiterlijk

Rug bruin tot grijsbruin, soms kleurvariaties tot zwart toe,
buik lichter tot lichtbruin.
Plompe bouw, stompe snuit, in de vacht verborgen oren en ogen;
maakt een kortharige, gladde indruk.
Volwassen: 9 tot 13 cm lichaamslengte.
Staartje veel korter dan het lichaam (ca. 1/3 lichaamslengte);
lengte staart 4.5 cm.
Pasgeboren veldmuisjes zijn kaal en blind.

Ontwikkeling

Wijfjes gemiddeld 4 á 6 worpen per jaar (soms 3 tot 7);
nestgrootte 5 tot 6 jongen.
Draagtijd: 3 weken.
Zoogperiode: onbekend, vermoedelijk 3 á 4 weken.
Jongen na 24 dagen geslachtsrijp.
Maximale levensduur: 1 jaar tot 16 maanden.

Leefwijze

Uitstekende graver; leeft bij voorkeur op droge,
zonnige en beschutte plaatsen; vooral met ruige en dichte plantengroei.
Voedsel: graangewassen, bollen, aardappelen, kool, wortels en ook boomschors.
Schuilplaatsen: ondergronds in zelf gegraven holen. Meestal horizontaal maar
soms loodrecht of schuin omlaag tot wel 60 cm diepte; nesten op 15 tot 30 cm.
De uitgangen van het nest zijn altijd geopend en onderling verbonden
door voor de veldmuis typerende looppaadjes.
Sporen: holen, uitwerpselen 0.5 tot 1.2cm lang, 0.2cm dik, groenachtig,
rond holen en bij eetplaatsen.
Veldmuizen klimmen en springen zelden of nooit.

Schade

Knaagschade aan de bast aan de voet van jonge bomen.
Overbrengen van modderkoorts.
Schade in weilanden door ondermijning van de grasmat
of het bouwland door knagerij.
Schade in boomgaarden kan zeer aanzienlijk zijn (ringen van de bomen).

Muizen Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding