Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ongediertebestrijding.

PTP ongediertebestrijding is een bedrijf dat als doelstelling heeft om schade en ongemakken veroorzaakt door ongedierte, te voorkomen of te verhelpen.
Dit gebeurt door vakkundige ongediertebestrijding maar ook door duidelijke adviezen over wering en hygiëne.
Ongediertebestrijding is ons vak en wij zullen alles in werking stellen om uw probleem op te lossen of mogelijke problemen te voorkomen.
Dus voor:

wespenbestrijding, muizenbestrijding, rattenbestrijding en mollenbestrijding

kunt u contact met ons opnemen.
Dit alles  tegen gunstige tarieven.
Wij bestrijden en weren voor zowel bedrijven, gemeenten en particulieren.
Ons werkgebied bestaat uit de regio’s; Amsterdam, het Gooi, wijdemeren
en alle gemeenten die hier tussen zitten.

Meer informatie over ons en de diverse soorten ongedierte,
veiligheidsbladen, onze werkwijze en hoe met ons in contact te komen vindt u op deze site.

PTP ongediertebestrijding

Nieuws

Film overzicht van schade door ongedierte

Film overzicht over schade door ongedierte

2016, een record aantal tekenbeten verwacht.

ongediertebestrijding
De week van de teek.

In 2016 kan er een historisch record aantal van de ziekte van Lyme worden bereikt.
Lees hier meer over op: week van de teek

Wespen bestrijding in Huizen

Wespen bestrijding in Huizen

Hier overlast van wespen boven het plafond van een kinderdagverblijf in Huizen, we kregen de melding omdat er veel wespen waren gesignaleerd aan de buitenzijde (de invlieg opening) van het gebouw. Normaal gesproken zou je via een spouwbehandeling de wespen goed kunnen bestrijden maar tijdens mijn inspectie bleek dat de wespen niet de spouw maar via een kier van het kozijn naar binnen gingen. Aan de binnenkant trof ik dan ook dit aan:

wespennest op plafond kinderdagverblijf

wespennest op plafond kinderdagverblijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wespen bestrijden in huizen

hetzelfde nest alleen vergroot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder sliepen de kinderen en als ik een behandeling aan de buitenzijde had uitgevoerd raken de wespen binnen in paniek met alle gevolgen van dien. Ik heb het wesppennest in zijn geheel verwijderd toen er geen kinderen meer waren en een bestrijdingsmiddel toegepast waar geen kindzinnen op staan (ook een middel wat geen nawerking heeft.) Het is dus altijd raadzaam om door een deskundige deze ongediertebestrijding te laten doen.

bedwantsen in Amsterdam

Bedwants bestrijding in Amsterdam

Het is bijna Pasen en de eerste eitjes zijn al gevonden!…..

Alleen deze zijn niet door de paashaas gebracht.

Eitjes van bedwantsen onder het bed

bedwantsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Een hotel in Amsterdam met een klacht over bedwantsen alleen konden ze zelf niet vinden. Na een inspectie bleek dat ze aan de onderkant van het bed zaten en dan met name tussen vilt waar de pootjes van het bed eruit kwamen (hier is namelijk ruimte en kunnen ze zich ongestoord schuil houden tot ze weer een bloedmaaltijd (1x in de week) nodig hebben.

eitjes onder het bed

Bedwantsen

 

 

 

 

 

 

 

Hier een hitte (met stoom) en een insecticide behandeling uitgevoerd en de eigenaar van het hotel het advies gegeven om dit vilt aan de onderzijde van het bed te verwijderen en zo de verstop plaatsen van deze vervelende beestjes weg te nemen.

bedwants small

 

 

 

 

 

 

Hier een foto van een volwassen bedwants.

Muizen in Amsterdam

muizen bestrijding in Amsterdam

ongediertebestrijding in een winkel, de muizen eten in de avonduren rustig hun buikje vol in deze winkel vol met etenswaren. Met zoveel eten is het moeilijk de muizen te bestrijden. Het is hier dus belangrijk dat we ervoor zorgen dat de muizen niet meer bij het eten kunnen, dit kan door het eten in afgesloten bakken te bewaren. Ik weet dat dit extra werk voor de winkelier is, omdat deze nu na sluitingstijd al het eten in afgesloten bakken moet doen en deze voor openingstijd weer tevoorschijn moet halen, maar dat is voorlopig niet anders. Ook de hygiëne/schoonmaak is een zeer belangrijk punt op de agenda.

schoonmaak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hier achter de vriezer erg veel rommel en etensresten)

Toen aan deze eisen werd voldaan hebben we met diverse middelen (zoals met lokaas en met klemmen) de bestrijding  uitgevoerd. Ook zijn alle gaten die we tijdens de inspectie hebben gevonden gedicht met muiswerende pasta. Nadat er geen muizen meer in het bedrijf waren kon de winkelier zijn spullen gewoon weer laten staan. Een regelmatige inspectie wordt door ons nog steeds uitgevoerd.

Kakkerlakken in Amsterdam

Kakkerlakken bestrijding in Amsterdam

Tijdens mijn inspectie kwamen er heel wat kakkerlakken aan het licht.
Hier in een bar in Amsterdam, de detectie bij de warmte bronnen zat op sommige plaatsen goed vol (zie foto)

kakkerlakken detectie in amsterdam

detectie kakkerlakken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maar ook op de minder gebruikelijke plekken waren er veel kakkerlakken (zoals hier in de koker van een afvoer).

 

 

bestrijding van kakkerlakken in amsterdam

kakkerlakken bestrijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ongediertebestrijding uitgevoerd met een lokaasgel behandeling en een nacontrole ingepland.
Ook met de eigenaar overleg gehad over hygiëne en bouwkundige gebreken.

Muizen bestrijden in Diemen

Muizen bestrijding in Diemen

Hier overlast in een pand van muizen in Diemen. De muizen liepen op de kantoren en in de opslagruimten. Met ons contactpersoon afgesproken wat er aan hygiënische maatregelen moest worden gedaan en daarna zelf een inspectie gedaan voor de bouwkundige gebreken. Dit werd al snel gevonden, er zaten gaten (door de gipswand heen geknaagd) in de muur

een gat in de muur genaagd door muizen in diemen

knaagschade door muizen in diemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en de muizen gebruikte de kabelgoten als doorvoer opening.

muizen bestrijding diemen

de snelweg voor de muizen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze problemen verholpen en het muizen probleem opgelost met een lokaas bestrijding.

Ratten in Amsterdam

Ratten bestrijding in Amsterdam

 

 

rattenhol in de kruipruimte

Door verzakkingen in de stoep kwamen we erachter dat er een rattenprobleem was.
Door middel van een rook onderzoek in de riolering bleek dat de leiding stuk was
en de ratten zich een weg hadden gegraven naar de kruipruimte.
De riolering wordt opgegraven en gerepareerd en in de kruipruimte wordt een bestrijding
uitgevoerd om de ratten, die niet meer terug kunnen, weg te vangen.

Vliegenbestrijding in een kerk in Bussum

vliegen bestrijding in Bussum

Grasvlieg bestrijding in een kerk in Bussum, na een lange klim van ruim 45 minuten
over een houten loopplanken en kleine trappetjes met onze materialen waren we aangekomen in de toren.
Hier zaten miljoenen grasvliegen te overwinteren.
Er moest gewerkt worden in de toren en dat is niet te doen met miljoenen vliegen.
Ook was het probleem dat de kerk omgebouwd is tot woningen en dat ze de warmte van de woningen opzochten.
Advies! Alles goed afdichten.

grasvlieg kerk bussum

Buitengebruik rodenticiden en gebruik rodenticiden

1 – Buitengebruik rodenticicden

Verandering buitengebruik rodenticiden.

Er gaat veel veranderen voor het bestrijden van ratten rondom gebouwen (buiten), nu is het nog mogelijk om het bestrijden met giftig lokaas (rodenticiden) uit te voeren maar na de opgebruiktermijn van deze middelen zal dit niet makkelijk meer zijn.

Hier een gedeelte van het artikel van het CTGB:
“Bij het buitengebruik van rodenticiden lopen roofvogels, huisdieren via doorvergiftiging een hoog risico. Tevens zijn rodenticiden op basis van anticoagulantia PBT stoffen (stoffen met een hoog risico voor persistentie, bio accumulatie en toxiciteit) die niet gewenst zijn in het milieu. Redenen voor het Ctgb om het gebruik van deze stoffen te beperken tot binnenruimtes.
Bij alle toelatingen waar voorheen buitengebruik nog was toegelaten, is die toepassing nu door het Ctgb geschrapt en is voor dit specifieke gebruik per individueel middel nog een aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld van 3 resp. 6 maanden. Gedurende die tijd mag het middel met het oude gebruiksvoorschrift nog op de markt gebracht resp. gebruikt worden.

De beperking tot binnengebruik kan soms tot overlast van plaagdieren leiden. Na overleg met de brancheorganisaties van plaagdierbestrijders heeft het Ctgb aangegeven dat onder specifieke voorwaarden het buitengebruik onder Integrated Pest Management (IPM) en certificering, alsnog mogelijk zou kunnen worden.
De brancheorganisaties werken nu aan een protocol voor het buiten om gebouwen gebruiken van anticoagulantia onder IPM dat moet voldoen aan de specifieke voorwaarden die het college stelt.
Bedrijven voor plaagdierbeheersing die willen werken volgens dat protocol, zullen zich moeten gaan certificeren bij een geaccrediteerde certificeringsinstantie.
Toelatinghouders die buitengebruik om gebouwen voor hun anticoagulantia mogelijk willen maken, zullen een toelating of uitbreiding van de toelating van buitengebruik onder het IPM protocol moeten aanvragen.”

Wat houdt deze verandering nu precies in?
Buitengebruik van rodenticiden kunnen worden toegelaten indien wij als ongediertebestrijders gecertificeerd zijn en aan kunnen tonen dat er alles aan wering (dus alle toegangswegen tot schuilplaatsen en voedselbronnen zijn weggenomen) en aan de hygiëne (totaal geen voedselaanbod bereikbaar) is gedaan.
Daarnaast moeten wij aantonen dat de ratten niet te vangen zijn met andere methoden (zoals klemmen). Als wij aan deze criteria voldoen kunnen wij een aanvraag indienen bij het IL&T (inspectie leefomgeving en transport) welke dan toetst of er aan bovenstaande criteria is voldaan en of het buitengebruik voor rodenticiden hier raadzaam is.
Er wordt dus niet alleen van de ongediertebestrijders een hoop verwacht maar er wordt ook veel van de klant gevraagt (wering/hygiëne). In veel gevallen zal er dan ook met andere vangmethoden worden gewerkt. Of dit hetzelfde resultaat heeft zal de toekomst uitwijzen.
Het toch werken met rodenticiden om en rond gebouwen zonder goedgekeurde aanvraag wordt beboet met een boete tussen €2000 en €2500 per overtreding.

2 – Verandering gebruik Rodenticiden

Het gebruik van rodenticiden (in ons geval giftig lokaas ter bestrijding van ratten en muizen) gaat in de onze branche veranderen. De inspecteurs van de inspectie leefomgeving en transport (IL&T) gaan er scherp op toezien dat het gebruik van rodenticiden volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift wordt toegepast.
Deze verandering heeft te maken met een toename van resistentie (het minder of zelfs helemaal ongevoelig zijn voor de giftige stof) van de knaagdieren. U begrijpt dat als knaagdieren resistent zijn voor deze lokazen, deze geen resultaat meer halen in de bestrijding hiervan. En aangezien er maar een beperkt aantal rodenticiden zijn toegelaten zou dat uiteindelijk kunnen betekenen dat er geen resultaat kan worden behaald met giftige lokazen. Om dit te voorkomen gaat het ILT er streng op toezien dat het wettelijk gebruiksvoorschrift wordt gehanteerd en mocht dit niet gebeuren dan gaat het ILT over tot sancties. Deze sancties kunnen beginnen met een boetebedrag van € 2200 per overtreding maar ook het intrekken van het vak bekwaamheidsdiploma van de bestrijder. Let op, ook de opdrachtgever (klant) kan een dergelijke sanctie tegemoet zien.
Om te schetsen wat er gaat veranderen volgt hieronder een uitleg:
Een onderhoudscontract voor het bestrijden van muizen bestaande uit 8 behandelingen met extra (gratis) behandelingen bij overlast (mits er aan de hygiÎne en wering eisen wordt voldaan). Bij de behandeling met giftig lokaas wordt er nu regelmatig gecontroleerd en extra gecontroleerd bij grote aanvraat. Is de overlast onder controle dan blijft vaak het lokaas staan en bij de volgende controle weer gecontroleerd en indien nodig worden er extra behandelingen uitgevoerd.
Bij een hoop rodenticiden staat op het wettelijk gebruiksvoorschrift dat er gecontroleerd dient te worden om de 2 tot 3 dagen, sommige hebben een uitloop naar 2 weken. Wanneer er geen overlast meer is dienen de lokazen te worden verwijderd en wordt er non-tox (niet giftig) lokazen geplaatst welke volgens de normale controles worden geïnspecteerd. Dit betekent dat de controles, bij gebruik van rodenticiden, vele malen vaker zullen voorkomen. Dit alles heeft natuurlijk ook een financiÎle consequentie. Dit willen wij graag voorkomen maar zullen in sommige gevallen niet anders kunnen dan dit door te berekenen. Voor u als klant is het dan ook noodzakelijk om al onze aanbevelingen ten aanzien van hygiëne en/of wering uit te (laten) voeren. Wij begrijpen dat deze maatregel voor extra werk (zowel de klant als de bestrijder) zorgt maar wij begrijpen ook het standpunt van het ILT.
Uiteraard is niet alleen het gebruik van rodenticide een effectieve bestrijdingsmethode. Ook door het gebruik van klemmen en inloopvallen kan men een prima resultaat boeken.
Maar ook hierbij geldt dat de frequentie van nacontrole hoog zal moeten zijn ivm het verwijderen van de gevangen dieren.
Hieronder de link van de publicatie van het ILT.

Ratten en muizen in uw bedrijf

Kakkerlakkenbestrijding in Amsterdam

Kakkerlakkenbestrijding in Amsterdam, hier overlast in een bar.

kakkerlakken onder bar smallDe kakkerlakken hebben hier van alles, er is voldoende eten (zoals frisdrank en nootjes)

voldoende warmte bij de koelmotoren en voldoende schuilplaatsen.

Door middel van detectie platen kunnen wij bepalen waar de meeste kakkerlakken zich bevinden

en kunnen wij onze ongediertebestrijding daar op toepassen.

kakkerlakken detectie

Deze zit goed vol!!

Over een paar weken is de overlast stukken minder of al geheel opgelost.

Duivenwering boven het water

duivenwering in Amsterdam

Hier een klus tegen duiven, deze zaten veel op de pilaren en het water. Dat ziet er naar verloop van tijd niet zo fris meer uit, zullen we maar zeggen.

duiven poep op pilaren

Maar het aanbrengen van duivenwering, in de geval een draadsysteem, is een hele klus. Er is weinig werkruimte en je werkt ook nog eens boven water!

Duivenwering op pilaren

Maar na een paar dagen in de meest charmante houdingen en uren boren, mocht het resultaat er wel wezen.

duivenwering waternet afdak

En… natuurlijk niet te vergeten, geen last meer van duiven op de pilaren.

Duivenwering boven een draaideur

Overlast van duiven bij een klant op de draaideur, de duiven gebruikte het platte dak van de draaideur als zitplaats maar ook om hun behoefte op te doen. Ook kwam het voor dat de duiven in de automatische draaideur zaten, met als gevolg dat wanneer er iemand aan kwam lopen de duiven naar binnen kwamen.

duivenwering draaideur binnenzijde

Oude situatie.

duivenwering draaideur6web

Nieuwe situatie

duivenwering draaideur2web

D.m.v. een draad systeem kunnen de duiven hier niet meer zitten en is het probleem opgelost.

duivenwering draaideur4web