Uiterlijk

Rug meestal grijsbruin, buik lichter. Allerlei kleurvariaties mogelijk.
Stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar.
Staart iets korter dan het lichaam.
Volwassen: lichaamslengte 20 tot 35 cm, lichaamsgewicht ca. 500 gr.
Sporen: uitwerpselen stomp, tot 2 cm lang, 0.5 cm dik, buiksmeer,
looppaden (wissels).

Ontwikkeling

Draagtijd 20 tot 22 dagen, maximaal 15 worpen,
bestaande uit 7 jongen tot 10 jongen.
Jongen na 3 maanden geslachtsrijp.
Levensduur gemiddeld ca. 1 jaar; maximaal 2 tot 3 jaar.

Leefwijze

Cultuurvolger, uitstekende graver en zwemmer.
Vooral ‘s nachts actief; alleseter met een voorkeur voor het beste.
Komen voor langs slootkanten, in ruigten, in riolen en mestputten,
op afvalstortplaatsen, in gebouwen en kruipruimten.

Schade/overlast

Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten
(o.a. de ziekte van weil) en paratyfus.
Verspreiding van veeziekten, varkenspest, pseudo-vogelpest,
trichinosis en de ziekte van Aujeszky e.a.

Wering/preventie

Objecten onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken voor bruine rat.
Ventilatieopeningen in buitenmuren niet breder dan 0.5 cm.
Ca. 15 cm brede, gladde stroken op buitenmuren.

Ratten Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding