Contractbehandelingen

Contractbehandelingen zijn behandelingen die worden uitgevoerd omdat men een scherpe controle wil houden op eventuele besmetting van ongedierte.

Deze behandelingen worden met afgesproken regelmaat uitgevoerd waarna een rapportage wordt opgemaakt met onze bevindingen daarin.
Dit alles conform de hygiënecodes die gehanteerd worden, bijv. B.R.C. (British Retail Consortium) en de bekendste H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point).

Vaak wordt besloten om een onderhoudscontract aan te gaan omdat het bestrijden van sommige soorten ongedierte niet binnen een paar behandeling afdoende is.
Dit kan zijn doordat de ligging van een pand ongunstig is (bijv. in de binnenstad waar de buren een probleem kunnen hebben maar ook omdat er bouwtechnische gebreken zijn) of er door leveranciers kans is op nieuwe besmetting.
Het is in zo’n geval vaak voordeliger om een onderhoudscontract af te sluiten, bijkomend voordeel hierbij is dat men reductie krijgt op de prijs (in verhouding met de losse behandelingen),
en dat zonder lange wachttijden nabehandelingen kunnen worden uitgevoerd.
De kosten voor deze extra behandelingen zijn ook met dezelfde reductie op de prijs.

Hier volgt een opsomming van de voordelen van een onderhoudscontract:

* Met afgesproken regelmaat controle op eventuele besmetting van ongedierte binnen uw bedrijf.
* Rapportage die specifiek in uw bedrijfssituatie past.
* Extra behandelingen buiten de afgesproken controles om.
* U weet van tevoren de kosten die u per kwartaal kwijt bent.
* voordeliger dan losse behandelingen.