Uiterlijk

Rug middel- tot donkerbruin, soms grijsachtig of kastanjebruin, buikzijde lichter.
Plompe bouw, brede stompe kop; oren bijna in vacht verborgen.
Staart tamelijk lang doch korter dan lichaam 20 cm; zijdelings afgeplat.
Palingstaart.
Tussen de 5 tenen van de achtervoet bevinden zich zwemborstels.
Gewicht van een volwassen muskusrat: ca. 1.5 kg
(ter vergelijking: een bruine rat weegt ca. 0.5kg).

Ontwikkeling

Draagtijd: 20 tot 30 dagen.
Jaarlijks 2 tot 3 worpen.
Nestgrootte 4 tot 10 jongen.
Pasgeboren muskusratjes zijn kaal en blind;
na 20 dagen gaan ze zelf voedsel zoeken.
Vermoedelijk maximale levensduur: 2 tot 3 jaar.

Leefwijze

Zeer verborgen, in sterk begroeide omgeving, riet en biezen.
Bewoont bij voorkeur de oevers van stilstaand water.
Graaft holen- en gangensysteem in oevers;
maakt tegen winter vaak een winterhut in ondiep water.
Kan op jaarbasis wel een m2 aan de grond verzetten.
Uitstekende zwemmer en duiker.
Voedsel: voornamelijk plantaardig (moeras- en waterplanten en verder
knolwortel- en graangewassen).
Sporen: “glij”banen tussen de begroeiing (ca. 12 cm breed) en gleuven in de waterloop.

Schade

Door graafactiviteiten vernieling van oevers, watergangen en
ondermijning van dijken.
Schade aan land- en tuinbouw gewassen is te verwaarlozen.
Kunnen tot 15 meter van de walkant verzakkingen veroorzaken.

Oplossing

Indien dit dier overlast veroorzaakt, Dient u contact op te nemen met de provincie