Zwarte wegmier

Farao mier

Bosmier

Rode steekmier

Mieren

Zwarte wegmier (gewone tuinmier)

 

Uiterlijk

De werksters van tuinmieren zijn alle 0.4 tot 0.5 cm lang (Alleen de glanzende houtmier is meestal iets forser tot ca. 0.5 cm); antennen altijd geknikt.
De koninginnen zijn gevleugeld, groter dan de werksters.
Ook de mannetjes zijn gevleugeld, maar kleiner dan de werkster.
De kleuren zijn ongeveer zoals de Nederlandse namen aangeven, de glanzende houtmier bijvoorbeeld is zwart glanzend.

Ontwikkeling

Volledige gedaanteverwisseling.
Een tuinmierenkolonie is ‘s winters in rust, tenzij het nest zich nabij een warmtebron bevindt.
De ei-afzetting vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
De werksters leven soms 2 tot 3 jaar.

Leefwijze

Koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen tegelijk in de zomer een bruidsvlucht, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten.
De mannetjes sterven na de bruidsvlucht, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten.
Uit de gelegde eitjes komen weer werksters.
Tuinmieren voeden zich met andere insecten en met zoetigheid. Zo verzamelen ze bijvoorbeeld honingdauw, een uitscheidingsproduct van bladluizen.
De glanzende houtmier heeft vaak nesten in rottend hout onder de grond.
Nesten vooral buiten, van waaruit de werksters soms terechtkomen in woningen.

Zwarte wegmier, Lasius Niger

koningin en mannetje van de zwarte wegmier

Wering/preventie

Voor mieren aantrekkelijke producten onbereikbaar opbergen.
Naden en kieren afdichten.
Open stootvoegen voorzien van fijnmazig insectengaas.

 

Mieren Bestrijden?

 

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

 

Farao mier

Uiterlijk

De larven zijn naakt, pootloos en wit van kleur.
De werksters zijn 0.3 tot 0.4 cm lang, bruingeel, met een iets donkerder achterlijf.
De koninginnen zijn 0.4 tot 0.5 cm lang, eveneens bruingeel met een donkergekleurde kop.
Mannetjes faraomieren zijn 0.3 tot 0.4 cm lang, zwartbruin tot zwart van kleur, hebben bleekgele poten en zijn gevleugeld.

Ontwikkeling

Volledige gedaanteverwisseling.
Koninginnen leggen in totaal ca. 300 eieren, meerdere    koninginnen per nest.
Geen bruidsvlucht in Nederland.
De werksters verzorgen de larven.
Duur van ei tot volwassen dier bij 30 ºC. en 80% relatieve luchtvochtigheid ca. ± 2 maanden.
De werksters leven tot 2 maanden, de mannetjes slechts 2 tot 3 weken en koninginnen ca. 9 maanden.

Leefwijze

Faraomieren zijn alleseters, bij voorkeur vleeswaren.
Voorkeur voor temperaturen rond ca. 30 ºC.
Nesten bij warmtebronnen, moeilijk op bereikbare plaatsen achter tegels en betimmeringen, in keukens, stopcontacten, meterkasten en stootvoegen die slecht sluiten.

Schade

Faraomieren zijn zeer hinderlijk in privé-keukens; in keukens van de gezondheidszorg zijn zeer ongewenst.
Kunnen bacteriën overbrengen. Faraomieren kunnen op wonden afkomen, ook onder gips kruipen.

Wering/preventie

Uiterste hygiëne betrachten.
Levensmiddelen in goed gesloten bussen bewaren.
Binnenkomende goederen controleren, vooral indien zij afkomstig zijn uit de tropen.

 

Farao mieren Bestrijden?

 

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

 

Bosmier

Uiterlijk

Rood tot roodbruine kop en thorax.
Zwartbruin achterlijf.
De lengte van de werksters is 4 tot 9 mm.

Ontwikkeling

Grote kolonies bestaande uit meerdere nesten en koninginnen.
Naar mate het warmer wordt zal er meer activiteit plaats vinden.

Leefwijze

Komt voor in naald en loofbossen.
Maken koepelvormige nesten.
Eten hoofdzakelijk insecten.

Schade

Niet schadelijk wel erg hinderlijk als het nest zich in de buurt van een woning bevindt.

Wering/preventie

Het nest of nesten opzoeken en verplaatsen liefst diep in het bos.

 

 

 

Rode steekmier

Uiterlijk

Roodachtige, gele mier.
Donkere kop en achterlijf aan de bovenkant.
Lengte 3 tot 5 mm lang.

Ontwikkeling

Leeft in nesten vaak onder de grond.
Vliegt uit in de zomer maanden.

Leefwijze

Komt vooral voor in vochtige velden en bossen.
Komt zelden voor in gebouwen.
Kan venijnig bijten.

Schade

Kan voor overlast zorgen tijdens uitvliegen.
Mens en dier kan worden gebeten.

 

Rode steekmieren Bestrijden?

 

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding