kamervlieg

Fruitvlieg

motmuggen

Kluster vliegen

Vliegen

Kamer vlieg

 

Uiterlijk

Lengte volwassen vlieg 0,75 cm.
Made is pootloos, ongeveer 1 cm. lang en geen kop.
Pop: “tonnetje” dat bruin is.

Ontwikkeling

Volledige gedaanteverwisseling.
Wijfje legt tot 500-2500 eitjes ca. 100-150 per keer.
Eistadium duurt 1 tot 3 dagen, larve stadium ca. 1 week, popstadium 3 tot 8 dagen.
Tijdsduur van ei tot volwassen dier ca. 1-4 weken.

Leefwijze

De larven van de kamervlieg ontwikkelen zich tot rottend organisch materiaal, zoals mest in stallen.
Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze in vloeibare vorm kunnen opnemen.
Zij besteden veel aandacht aan hun toilet: poten tegen elkaar wrijven en vleugels afvegen.
De mannetjes sterven spoedig na de paring; de vrouwtjes echter leven 2 tot 3 maanden.
De larve van de kamervlieg leven niet dieper in het afvalmateriaal dan enkele centimeters.

Schade

Kamervliegen bevuilen oppervlakken.
Kunnen ziektekiemen overbrengen op de mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen; dit kunnen bacteriën zijn, virussen en andere schadelijke micro-organismen.
Zijn in grote aantallen hinderlijk.

Wering/preventie

Afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen.
Waar nodig vliegengaas, horren, lintgordijnen.
Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren.

 

Vliegen Bestrijden?

 

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

 

Fruit vlieg

Uiterlijk

Volwassen fruitvlieg 0.4 tot 0.5 cm lang (afhankelijk van de soort).
Bij de meeste soorten zijn de ogen helderrood, achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen.
Eitjes en larven zijn voorzien van uitsteeksels of adembuizen (voor in vloeistof).

Ontwikkeling
Volledige gedaanteverwisseling.
Wijfje legt 350 tot 1000 eitjes in gistend of rottend materiaal.
Tijdsduur van ei tot volwassen dier 8 tot 11 dagen.
Imago leeft 2 tot 9 weken.

Leefwijze
Fruitvliegen komen voor in de levensmiddelenindustrie (jam-en limonadefabrieken), in bierbrouwerijen, fruitwinkels, keukens, café’s en gft-containers.
Ontwikkelen zich in rottende, gistende massa’s of (vergeten) voerplaatsen waar zich nog restanten bevinden bijv. kippen-of varkenbiks.

Schade
Vers, gaaf fruit wordt door deze vliegjes niet aangetast.
Verontreiniging van fruit-en groenteproducten.
Kunnen hinderlijk zijn in (groot) keukens, fabrieken, cafés (achter de tapkast) en in de buurt van gft-containers.

Wering/preventie
Fruit en groente niet te lang en niet onafgedekt bewaren; goede hygiëne betrachten.
Vuilnisemmers en afvalcontainers goed afsluiten en na lediging reinigen.
Voor de bio-industrie: geen voerrestanten in de stallen achterlaten, stallen veelvuldig opruimen en/of reinigen.

 

Fruitvliegen Bestrijden?

 

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

 

Motmuggen

Uiterlijk

Het insect lijkt het meeste op een klein vlindertje. De Motmug kan echter niet goed vliegen. De afstand die motmuggen per keer kunnen afleggen is ongeveer één tot anderhalve meter.

De motmug herkennen kan aan verschillende uiterlijke eigenschappen. Hieronder hebben we een lijstje voor u gemaakt:

  • 1,5 tot 7 mm lang.
  • Zwart/ grijs van kleur.
  • Behaarde vleugeltjes die groter zijn dan het lichaam.
  • Driehoekig van vorm.
  • Twee lange behaarde voelsprieten boven op hun kop.
  • Steekt niet.
  • Legt tot ongeveer 200 mini eitjes per dag die na 20 tot 40 uur uitkomen.
  • De larven zijn kleine wormpjes van 1 tot 10 mm lang en hebben een grijswitte kleur.

Levenswijze

Motvliegjes komen het liefste voor in vochtige ruimtes, vervuild water of rondom vochtig organisch materiaal. De larven van de Motmug voeden zich met dit rottende organisch materiaal. Ze eten onder andere bacteriënn, schimmels, algen.

De plaatsen waar dit soort materiaal over het algemeen voorkomt zijn afvoerbuizen, regenpijpen, gootstenen en toiletten. Dit hoopt zich vooral op in en rondom deze sanitaire leidingen op de plaatsen waar weinig stroming plaatsvindt, bijvoorbeeld in de hoeken en onder de roosters.

In de winter is het meestal wat te koud voor aalputmotjes en mensen en bedrijven hebben vooral last van dit insect in de wat warmere zomermaanden.

De vrouwtjesmotmug legt dus per dag wel tot 200 hele kleine eitjes die één of twee dagen later al uitkomen. Vervolgens beginnen de larven zich direct te voeden met dit rottende organisch materiaal.

Bacteriën en ziektes

Vanwege de levenswijze van de Motmug wat zich voor een groot gedeelte op deze onhygiënische plekken afspeelt, kan de motmug bacteriën en ziektes met zich meedragen.

Dit is dan ook de reden waarom de motvlieg schadelijk kan zijn voor de mens. Het beestje kan deze ziektes en bacteriën achterlaten op etenswaren en andere spullen die u gebruikt in de keuken, zoals bestek, het aanrecht en borden, glazen en pannen.

 

Motmuggen Bestrijden?

 

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

 

 

Kluster vliegen

klustervliegen

Uiterlijk

De klustervlieg lijkt enigszins op de kamervlieg en is ca. 9 mm lang (langer dan de kamervlieg).
Veel goudkleurige haren op de bovenzijde van de thorax. Abdomen grijs.

Ontwikkeling
Volledige gedaanteverwisseling.
De ontwikkeling van ei tot volwassen dier vindt buiten gebouwen plaats.
Komen in het najaar in grote getallen in groepen gebouwen binnen om te zoeken naar goede overwinteringsplaatsen, vaak spouwmuren.
De eitjes worden door het vrouwtje alleen afgezet in de kieren in de grond.
In de zomer komen de eitjes na 4 dagen uit.
De larven van de klustervlieg parasiteren op regenwormen (zo gaan ze mee de grond in) en leven ‘s zomers buiten. De larven eten de wormen van binnenuit op.
Als de larve het popstadium bereikt heeft, verlaat hij de worm om zich in de grond te verpoppen.
*Waarschijnlijk 1 tot 2 generaties per jaar.

Leefwijze

In het najaar verenigen de vliegen zich in zwermen en gaan zij op zoek naar een overwinteringsplaats, bijvoorbeeld in holle bomen of in spouwmuren.
In het voorjaar, als de zon gaat schijnen en het warmer wordt, ontwaken de vliegen uit hun rusttoestand. Ze hebben dan de neiging actief te worden en zich in het gebouw verspreiden.
Tijdens de eerste warme dagen houden zij zich overdag op aan de buitenzijde van de gebouwen waar ze overwinteren. Door naden en kieren komen ze naar buiten. Na verloop van enkele weken zullen zij hun overwinteringsplaats definitief de rug toekeren.

Schade

Door de grote aantallen in gebouwen tijdelijk hinderlijk.

Wering/preventie

Horren plaatsen in open ramen en deuren, andere openingen in buitenmuren dichten of voorzien van fijnmazig gaas.
Kleine roosters op/in de ventilatieopeningen in de muur plaatsen.
Dichtkitten van de ruimte tussen kozijn en de muur (naden en kieren).
N.B. Vliegen kunnen ook via de dakpannen binnendringen.

 

Kluster vliegen Bestrijden?

 

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding