Kakkerlakken

Amerikaanse kakkerlak

Uiterlijk

Volwassen dier is glanzend roodbruin, met lichtgele plekken op vleugels en schild.
De lengte varieert van 2,5 tot 4,5 cm ( antennes niet meegerekend).
De vleugels bij de mannetjes steken bij het achterlijf uit en bij de vrouwtjes bedekken ze het gehele achterlijf.
Het eipakket heeft een zwartbruine kleur en bevat ongeveer 15 eitjes.
De larve heeft een lichtere kleur als het volwassen dier maar heeft
nog geen vleugels.
Ontwikkeling
Volwassen wijfjes produceren gemiddeld 18 tot 62 eipakketjes tijdens hun leven.
Duur van het eistadium is rond de 8 weken.
De duur van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 1 jaar.
De levensduur van een volwassen dier is 1,5 tot 2 jaar.

Leefwijze

Komt voor in donkere, vochtige en warme plaatsen.
Is lichtschuw en eet bijna alle soorten voedingsmiddelen doet zelfs aan kannibalisme.
Kan ruim 5 weken zonder voedsel.
Schade
Bevuilen van voedingsmiddelen en verspreiden van smetstoffen.
Dragers van mijten en bacteriën.
Wering en preventie
Levensmiddelen koel bewaren.
Dichten van naden en kieren.
Hygiënisch werken geen voedsel meer aan bieden.

Kakkerlakken Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Bruinband kakkerlak

Uiterlijk

De bruinband kakkerlak lijkt op de duitse kakkerlak maar heeft geen lengtestrepen op het borstschild en heeft langere antennes.
Mannetje heeft langere vleugels dan het vrouwtje.
Heeft een lichte dwars streep op borstschild en achterlijf.
Ontwikkeling
Periode van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 7 tot 9 maanden.
Vrouwtje produceert ongeveer 15 eitjes per eipakket.
Volwassen dier wordt tussen 3 en 4 maanden oud.

Leefwijze

Komt voor op drogere plaatsen als de duitse kakkerlak.
Is niet licht schuw.
Zit vaak achter schilderijen, boekenkasten en behang.
Eet graag zetmeelproducten en stijfsel van behang en boekenlijm.
Schade
Bevuilen van voedingsmiddelen.
Dragen en verspreiden van bacteriën en mijten.
Wering/preventie
Hygiënisch werken en voedselbronnen zo veel mogelijk weg halen.
Dichten van naden en kieren.

Kakkerlakken Bestrijding

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Duitse kakkerlak

Uiterlijk

Volwassen dier lichtbruin. 2 zwarte lengtestrepen op borstschild, 1 tot 1,5 cm lang excl. antennen. Vliegt alleen bij zeer hoge temperatuur.
Nimf donkerder van kleur, geen vleugels, vervellen tijdens groei 4 tot 8 maal.
Eipakket 0.8 x 0.3 x 0.2 cm groot; bevat gemiddeld 30 eitjes.
Ontwikkeling
Onvolledige gedaanteverwisseling.
Eistadium 12 tot 6 weken, per wijfje gemiddeld 7 eipakketjes.
Larvale stadium duurt 6 weken, bij lage temperatuur tot ca. 0.5 jaar.
Duur van ei tot volwassen dier ca. 12 maand bij 30 ºC.
Maximum leeftijd volwassen dier ca. 6 maanden, in laboratorium tot ca. 1 jaar.
Leefwijze
De Duitse kakkerlak is lichtschuw en een alleseter (vochtige en verse voedingswaren).
Kunnen 10 tot wel 40 dagen zonder voedsel.
Leeft op donkere, warme, wat vochtige plaatsen, optimale temperatuur is 30 ºC.
Voorkeurstemperatuur 25 ºC tot 32 ºC.
Schade
Bevuilen voedsel, verslepen smetstoffen (salmonellosen e.d.).
Zijn dragen van bacteriën en mijten.
Verspreiden een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier.

Wering/preventie

Afdichting naden en kieren na behandeling.
Afvalstortplaatsen afgedekt houden met 30 cm dikke laag zand of verdichten met gestort afval.
Zorgvuldige hygiëne in acht nemen.

Kakkerlakken Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Oosterse kakkerlak

Uiterlijk

De volwassen oosterse kakkerlak is blauwzwart, 2.1 tot 2.8 cm lang, excl. antennen.
De vrouwtjes hebben kleine vleugels, mannetjes grotere vleugels, kunnen niet vliegen.
Nimf ongevleugeld, zeer donker gekleurd, lijkt op volwassen dier.
Eipakket ca. 1 x 0.5 x 0.3 cm groot; bevat gemiddeld 16 eitjes.
Ontwikkeling
Onvolledige gedaanteverwisseling.
Duur eistadium bij 20 ºC ca. 80 dagen; gemiddeld 8 eipakketten per wijfje.
Larvaal stadium bij 25 ºC duurt langer dan een half jaar.
Maximum leeftijd volwassen dier bij 20 ºC ca. 9 maanden.
Leefwijze
Lichtschuw, alleseter maar bij voorkeur zoet en zetmeel.
Oosterse kakkerlakken kunnen 2 tot 4 weken leven zonder voedsel.
15 uur bij -4 ºC is doorgaans fataal, optimale temperatuur ca. 25 ºC.
Bevind zich vooral op vochtige, donkere plaatsen in keukens, in kruipruimten/kelder, voornamelijk bij waterleidingen.
Schade
Bevuilen voedsel, drager van o.a. bacteriën en mijten.
Verslepen smetstoffen.
Verspreiding van een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier.
Wering/preventie
Zorgvuldig hygiëne betrachten, dichten naden en kieren.
Strategisch situering en/of inrichting van keukens, vooral van belang in verzorgingsinstellingen en horeca.
Levensmiddelen bewaren in koele magazijnen.
Voortplantingsbronnen saneren.

Kakkerlakken Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Surinaamse kakkerlak

Uiterlijk

Glanzend zwartbruin en 1,7 tot 2,5 cm lang.
Vrouwtje heeft langere vleugels als het mannetje.
Mannetjes komen in Nederland niet voor.
Ontwikkeling
Duur van eitje naar volwassen dier duurt ongeveer 6 maanden.
De eitjes ontwikkelen zich zonder bevruchting en komen 1 maand uit.
Het Vrouwtje produceert gemiddeld 3 eipakketjes tijdens haar levensduur.
1 Eipakketje bevat ongeveer 25 eitjes.
Leefwijze
Komt voor in warme omgeving zoals kassen, serres en zwembaden.
De Surinaamse kakkerlak is lichtschuw.
Leeft meestal in vochtige aarde of onder stenen.
Eet hoofdzakelijk planten.
Wering
Schuilplaatsen opzoeken en aanwezige exemplaren wegvangen.
Vangpotten plaatsen.
Indien mogelijk schuilplaats afkoelen tot onder de 5 ºC.

Kakkerlakken Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding