knaagdieren, muizen en ratten.

Hieronder een overzicht over de diverse soorten knaagdieren (op de spitsmuis na), de schade die ze veroorzaken het voorkomen ervan en het bestrijden van dit ongedierte.

Knaagdieren/ongedierte

Muizen

Huismuis

huismuis

 

 

 

 

huismuis
Uiterlijk
o Rug lichtbruin tot donkergrijs, buik lichter.
o Slanke bouw, spitse kop, grotere oren.
o Staart dun, even lang of langer dan lichaam.
o Volwassen: lichaamslengte 6 tot 11 cm ± 10 tot 35 gram lichaam gewicht.

Ontwikkeling
o Wijfje gemiddeld 5 tot 12 worpen van 5 tot 6 jongen.
o Jongen na 2 maanden geslachtsrijp. Draagtijd: 3 weken.
o Gemiddelde levensduur ± 1 jaar.

Leefwijze
o Huismuizen komen vooral voor in gebouwen voor, vaak boven plafonds.
o Eten alles, bij voorkeur graan, peulvruchten en noten.
o Vooral ‘s nachts actief.
o Uitwerpselen 0.3 tot 0.8 cm lang, 0.1 tot 0.3 cm dik, vrij spits van vorm.
o Ze nemen 2 tot 6 gram voedsel per dag op.

Schade
o Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden.
o Bevuiling van voedselvoorraden.
o Knaagschade (aan bijv. bekabeling).
o Verstoring van de rust.

Wering/preventie
o Ventilatieopeningen maximaal 0.5 cm breedte.
o Openingen in buitenmuren dichten.
o Voorkom -zoveel mogelijk- het aanbod van voedsel.

Muizen Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Veldmuis

Veldmuis

 

 

 

 

Veldmuis
Uiterlijk
o Rug bruin tot grijsbruin, soms kleurvariaties tot zwart toe,
buik lichter tot lichtbruin.
o Plompe bouw, stompe snuit, in de vacht verborgen oren en ogen;
maakt een kortharige, gladde indruk.
o Volwassen: 9 tot 13 cm lichaamslengte.
o Staartje veel korter dan het lichaam (ca. 1/3 lichaamslengte);
lengte staart 4.5 cm.
o Pasgeboren veldmuisjes zijn kaal en blind.

Ontwikkeling
o Wijfjes gemiddeld 4 á 6 worpen per jaar (soms 3 tot 7);
nestgrootte 5 tot 6 jongen.
o Draagtijd: 3 weken.
o Zoogperiode: onbekend, vermoedelijk 3 á 4 weken.
o Jongen na 24 dagen geslachtsrijp.
o Maximale levensduur: 1 jaar tot 16 maanden.

Leefwijze
o Uitstekende graver; leeft bij voorkeur op droge,
zonnige en beschutte plaatsen; vooral met ruige en dichte plantengroei.
o Voedsel: graangewassen, bollen, aardappelen, kool, wortels en ook boomschors.
o Schuilplaatsen: ondergronds in zelf gegraven holen. Meestal horizontaal maar
soms loodrecht of schuin omlaag tot wel 60 cm diepte; nesten op 15 tot 30 cm.
o De uitgangen van het nest zijn altijd geopend en onderling verbonden
door voor de veldmuis typerende looppaadjes.
o Sporen: holen, uitwerpselen 0.5 tot 1.2cm lang, 0.2cm dik, groenachtig,
rond holen en bij eetplaatsen.
o Veldmuizen klimmen en springen zelden of nooit.

Schade
o Knaagschade aan de bast aan de voet van jonge bomen.
o Overbrengen van modderkoorts.
o Schade in weilanden door ondermijning van de grasmat
of het bouwland door knagerij.
o Schade in boomgaarden kan zeer aanzienlijk zijn (ringen van de bomen).

Wering/preventie
o Voorkomen dat door veldmuizen geschikte biotoop ontstaat,
dus geen terreinen met ruige begroeiing.
o Goed weidebeheer, grasmat kort, egaal houden; slootkanten schoonhouden,
begroeiing kort houden.
o Boomgaardbescherming, bomenrij in zwarte grond; valfruit, snoeihout en
zwad verwijderen bij windsingels, bodembegroeiing kort houden.

Veldmuis Bestrijden
Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Spitsmuis

spitsmuis

 

 

 

 

spitsmuis
Uiterlijk
o Glanzende grijsbruine rug, de buik iets lichter van kleur.
o Volwassen 5 tot 10 cm, staart is 4 tot 6 cm.

Ontwikkeling
o Gemiddeld 3 tot 4 worpen per jaar, waaruit 4 tot 6 jongen komen.
o Levensduur 1 tot 3 jaar.
o Geen winterslaap, maar jongt niet in de winter maanden.
o Draagtijd gemiddeld 30 dagen.
o Jongen zijn na 1 week al boven de grond op zoek naar voedsel.

Leefwijze
o Goede graver, snel en bewegelijk.
o Komt voor in bossen, tuinen met veel struiken, puin en bouwafval en
ruig terrein.
o Eten wormen, slakken, insecten, spinnen en plantaardig materiaal.
o Eet iedere dag zijn eigen gewicht aan voedsel op.
o Uitwerpselen zijn zwartbruine plakkerige keutels vaak aan elkaar
geplakt met herkenbare insecten resten.

Schade
o Muskus stank.
o Urine vervuiling en uitwerpselen.
o Kan s’nachts voor overlast zorgen door piepen en lopen.
o Kan diversen ziekten overbrengen.

Wering / preventie
o Het dichten van stootvoegen met gaas en alle andere openingen muis
dicht.
o Kieren en naden in deuren, ramen en vloeren dichten.

Spitsmuizen bestrijden

neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Knaagdieren/ongedierte

Ratten

Bruine rat

bruine rat

 

 

 

 

Uiterlijk
o Rug meestal grijsbruin, buik lichter. Allerlei kleurvariaties mogelijk.
o Stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar.
o Staart iets korter dan het lichaam.
o Volwassen: lichaamslengte 20 tot 35 cm, lichaamsgewicht ca. 500 gr.
o Sporen: uitwerpselen stomp, tot 2 cm lang, 0.5 cm dik, buiksmeer,
looppaden (wissels).

Ontwikkeling
o Draagtijd 20 tot 22 dagen, maximaal 15 worpen,
bestaande uit 7 jongen tot 10 jongen.
o Jongen na 3 maanden geslachtsrijp.
o Levensduur gemiddeld ca. 1 jaar; maximaal 2 tot 3 jaar.

Leefwijze
o Cultuurvolger, uitstekende graver en zwemmer.
o Vooral ‘s nachts actief; alleseter met een voorkeur voor het beste.
o Komen voor langs slootkanten, in ruigten, in riolen en mestputten,
op afvalstortplaatsen, in gebouwen en kruipruimten.

Schade/overlast
o Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten
(o.a. de ziekte van weil) en paratyfus.
o Verspreiding van veeziekten, varkenspest, pseudo-vogelpest,
trichinosis en de ziekte van Aujeszky e.a.

Wering/preventie
o Objecten onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken voor bruine rat.
o Ventilatieopeningen in buitenmuren niet breder dan 0.5 cm.
o Ca. 15 cm brede, gladde stroken op buitenmuren.

Ratten Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Zwarte rat

zwarte rat

 

 

 

 

Uiterlijk
o Rug en buik blauwgrijs tot zwart, ook andere kleurvariëteiten
(Rattus rattus alexandrinus: grijsbruine rugvacht,
licht- tot middelgrijze buikvacht, Rattus rattus frugivorus:
eveneens grijsbruine rugvacht doch witte buikvacht).
o Slank, vrij spitse snuit, grote oren.
o Staart langer dan het lichaam.
o Volwassen: 12 tot 24 cm lichaamslengte, ± 150 tot 250 gram lichaamsgewicht.

Ontwikkeling
o Per jaar gemiddeld 6 worpen van 6 tot 10 jongen.
o Jongen na 3 maanden geslachtsrijp; draagtijd 20 tot 24 dagen.
o Levensduur maximaal 5 jaar, gemiddeld ± 2 jaar.

Leefwijze
o De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer, eet alles, vnl. granen.
o Leeft op hoge, droge plaatsen in gebouwen en aan boord van schepen.
o Uitwerpselen spits van vorm, ± 1 cm lang en 0.2 a 0.3 cm dik.
o Loopsporen, onder andere veroorzaakt door buiksmeer.

Schade
o Bevuiling van voedselvoorraden, knaagschade.
o Overbrenger van ziekten zoals de pest, voedselvergiftiging.

Wering/preventie
o Alle mogelijke toegangen dichten, zorg voor goed sluitende deuren.
o Indien mogelijk: maak voedsel onbereikbaar voor (zwarte) ratten.
o ± 25cm brede, gladde stroken op buitenmuren.

Zwarte rat Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Woelrat

 

woelrat
Uiterlijk
o Grijsbruin tot zwart gekleurd.
o Plomp gebouwd, stompe snuit, in de vacht verborgen oren en ogen.
o Volwassen 150 tot 190 mm lichaamslengte.
o Korte, behaarde staart van 80 tot 110 mm.

Ontwikkeling
o Wijfjes gemiddeld 4 worpen per jaar.
o Draagtijd 20 tot 22 dagen; jongen na 3 maanden geslachtsrijp.
o Nestgrootte 2 tot 7 jongen.
o Zoogperiode naar schatting 22 weken.
o Vermoedelijk maximale levensduur: 18 maanden, inclusief winterslaap.

Leefwijze
o Knagen aan zachtere, ondergrondse plantendelen van knol- en bolgewassen en
aan wortels.
o Schuilplaatsen: in waterrijke streken worden vanuit de slootkant zelfgegraven
gangen gemaakt; gangenstelsel kan zeer uitgebreid zijn,
tot 100 m lengte; soms worden oude mollengangen gebruikt.
o Gangen op 10 tot 20 cm diepte, nesten en voorraadkamers op 50-60 cm diepte.
o Sporen: knaagsporen bij aangevreten wortels duidelijk zichtbaar dat van
onderaf gegeten is (i.t.t de bruine rat,
die knaagt van de oppervlakte naar beneden).

Schade
o Vooral in jonge boomgaarden aanzienlijke schade (aan wortelscheuten).
o Bloembollenvelden, witlofpercelen, winterwortel- en waspeenteelt.

Wering/preventie
o Dekking een nestengelegenheid ontnemen; rietkragen, stro, afval enz.
langs slootkant verwijderen.

Woelrat Bestrijden

Neem contact op met PTP ongediertebestrijding

Muskusrat

muskusrat

 

 

 

 

muskusrat
Uiterlijk
o Rug middel- tot donkerbruin, soms grijsachtig of kastanjebruin, buikzijde lichter.
o Plompe bouw, brede stompe kop; oren bijna in vacht verborgen.
o Staart tamelijk lang doch korter dan lichaam 20 cm; zijdelings afgeplat.
o Palingstaart.
o Tussen de 5 tenen van de achtervoet bevinden zich zwemborstels.
o Gewicht van een volwassen muskusrat: ca. 1.5 kg
(ter vergelijking: een bruine rat weegt ca. 0.5kg).

Ontwikkeling
o Draagtijd: 20 tot 30 dagen.
o Jaarlijks 2 tot 3 worpen.
o Nestgrootte 4 tot 10 jongen.
o Pasgeboren muskusratjes zijn kaal en blind;
na 20 dagen gaan ze zelf voedsel zoeken.
o Vermoedelijk maximale levensduur: 2 tot 3 jaar.

Leefwijze
o Zeer verborgen, in sterk begroeide omgeving, riet en biezen.
o Bewoont bij voorkeur de oevers van stilstaand water.
o Graaft holen- en gangensysteem in oevers;
maakt tegen winter vaak een winterhut in ondiep water.
o Kan op jaarbasis wel een m2 aan de grond verzetten.
o Uitstekende zwemmer en duiker.
o Voedsel: voornamelijk plantaardig (moeras- en waterplanten en verder
knolwortel- en graangewassen).
o Sporen: “glij”banen tussen de begroeiing (ca. 12 cm breed) en gleuven in de waterloop.

Schade
o Door graafactiviteiten vernieling van oevers, watergangen en
ondermijning van dijken.
o Schade aan land- en tuinbouw gewassen is te verwaarlozen.
o Kunnen tot 15 meter van de walkant verzakkingen veroorzaken.

Oplossing
Indien dit dier overlast veroorzaakt, Dient u contact op te nemen met de provincie.